• print
بررسی شرف خورشید یا شرف شمس در سال۱۳۹۱ از طریق هندی و غربی

با سلام وعرض شاد باش عید نوروز خدمت عقلا .امیدوارم ایام بکامتان گوارا و مهنا باشد  .قبلا در مورد شرف شمس ،داد سخن دادیم و عرض کردیم که منطقه ای است در آسمان که (بفرض صحت آسترولوژی که هیچ سندیت عقلانی دال بر صحتش در دست نیست)منطقه ای از آسمان است که قدرت خورشید به بیشترین حد خود میرسد از نظر امواج کیهانی .یعنی برج حَمَل یا آریوس امواجی را برای خورشید ارسال میکند که این کوکب را بسیار تقویت میکند.هندیها میگویند شرف شمس یعنی قرار گرفتن خورشید در ۱۹ درجه از این منطقهء آسمانی برج آریوس یا حَمَل و هندیها آنرا ۱۰ درجه برج حمل میدانند.که البته چون فرق آیانامسا که مهمترین تفاوت غربی و هندی است را به آن میافزایند و یک برج کم میکنند،کلا محاسبات تغییر میکند.

ما میخواهیم هردو روش را بررسی کنیم تا ببینیم میشود در شرف شمس امسال ،امری روحانی اتفاق بیفتد؟یا خیر؟؟ یعنی در اصل میخواهیم ببینیم میشود طلسم شرف شمس را که به دروغ به سلیمان نسبت داده شده را بفرض صحت آسترولوژی با شرایط ۴۰۰ گانه و بخوراتی که حدود ۹۰ میلیون تومان امروز هزینه میبرد و اگر یک شرط از این ۴۰۰ شرط نباشد نتیجه نمیدهد و غیره…. را میتوان نگاشت …یا خیر؟؟؟

  خب …دوستان عاقل! اصلا برای چی میخواهیم در شرف شمس کاری انجام بدهیم؟؟؟چون خورشید بسیار قوی است ،کارهای منسوب به خورشید هم قدرت مییابند. بسیار خوب(بفرض صحت این داستانها) پس با اینحساب فقط بودن خورشید در شرف مهم نیست بلکه باید خورشید قوی باشد در غیر اینصورت خورشید ما نه تنها شرافت و سعادتی ندارد بلکه بعلت ضربت خوردن اگر دستور طلسمی یا ذکری یا عزائمی یا غیره ی شما واقعا درست باشد…و استاد عامل ضمانت حضورش باشد و قدرتش موید شما…. هر چقدر طلسمتان یا عزائمتان پرقدرت تر باشد شما بدبخت تر میشید. برای اینکه نه تنها خورشید سعادتی ندارد بلکه ایجاد بدبختی و نکبت میکند(بشرط درست بودن علم طلسمات و آسترولوژی چون اگر اینها دروغه که اصلا بحثی در این باب نخواهیم داشت) بگذارید یکبار هم که شده تنها استاد واقعی آسترولوژی ایران که علمش را از اینترنت و دروغهای این و آن کسب نکردهخ در این مورد بخصوص صحبت کنه.باز هم تکرار میکنم.استاد فریدون ارژنگی تنها یک شاگرد داشت که آنهم من بودم و ۱۲ سال بطور خصوصی نزد ایشان علم آسترولوژی را کسب نمودم.به بقیه شاگردانش فقط مشتی کاغذ میداد و اصلا ایشان محاسبات کامپیوتری را قبول نداشت و واقعا هم درست میگفت که عللش را بعدا شرح خواهم داد در ساحتی دیگر.بقیه آقایان از طرق دیگری مثل مجله خواندن و اینترنت خواندن یکباره آسترو لوگ شده اند که از استنتاجاتشان پیداست چقدر میفهمند. کسی که هنوز یک چارت بچگانه نمیتواند رسم کند کلاس آسترولوژی دائر نموده و غیره…بگذریم.

شیخ ما در حق ازرق پوشان/رخصت خبث نداد ارنه حکایتها بود       …

 خب   فرض میکنیم شرف شمس ایرانی درسته و خورشید در ۱۹ درجه حمل امسال در شرف است. اول ببینیم زمان شرف شمس کی است؟؟؟ و جدول را بررسی کنیم.شرف شمس امسال …روز یکشنبه ۸ اپریل سال ۲۰۱۲ میلادی مقارن با ۲۰فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۲٫۵ پی ام

است و فقط ۲۰ دقیقه قبل و بعد از آن دوستان میتوانند عمل به دستور شرف شمس اعم از عزائم یا طلسمات نمایند.بنای براین خدمت آقایان بسیار نادان که تدریس علوم به شاگردان نادانتر از خود را دارند عرض میکنم که ۱۹ فروردین ربطی به ۱۹ حمل ندارد.همانطور که قبلا اثبات نمودم.

  درجات و دقایق کواکب به این ترتیب است . خورشید ۱۹ =درجه برج حمل     ماه= ۱۲٫۰۵ برج عقرب    عطارد=۲۴٫۳۳ حوت

زهره = ۴٫۱۹ جوزا       مریخ=۳٫۵۲ سنبله و در رجوع است   مشتری=۱۴٫۵۸ برج ثور   زحل=۲۶٫۴۴ برج میزان و در رجوع است و  رآس=در ۶٫۱۷ برج قوس  و ذنب=۶٫۱۷ جوزا است  لازم به ذکر است چون اعتقاد برخی دوستان به فلک کاملا غلط ایرانی و اسلامی و غربی است من هم این طرق مضحک را بررسی میکنم هم طرق هندی را. زمان شرف شمس به غربی و اسلامی و ایرانی فقط ازساعت ۱٫۴۵ تا ساعت ۲٫۲۵ دقیقه پی ام میباشد.

بررسیها ساده و بدون تاثیر گذاری سیگنیفیکیتور ها محاسبه میشود. خورشید در شرف در مقابله زحل است که زحل با نظر مقابله خود از ناحیه ء شرف خود به شدت خورشید را ضربت میزند.اما به چه قدرتی؟؟؟ میدانید (یا امیدوارم بدانید که) خورشید و زحل دوپراتی مختلف دارند بنام پارتی زحل و خورشید درست مثل دو کشور متخاصم که کشورهایی را در اتحاد خود دارند.اما راس هرم خورشید و زحل هستند که در تخاصم هستند. جرم مغناطیسی زحل ۸ و جرم خورشید ۱۵ محاسبه میشود پس محسابه اینطور میشود ۱۵+۸ =۲۳/۲= ۱۱٫۵ یعنی تا فاصلهء ۱۱٫۵ درجه از همدیگر همدیگر را ضربت میزنند.چند سال است که شرف شمس مقارن با شرف زحل است وچون هردو در مقابله هستند،شرف هردو به همین دلیل ابطال میشود. الان زحل در ۲۶٫۴۴ میزان است.شرف زحل ۲۱ میزان است.جرم مغناطیسی زحل هم ۸ است اما زحل در رجوع است درسته در رجوع قدرت کوکب کم میشود اما زحل چون از درجات شرفش گذشته،الان دارد به درجات شرف نزدیک میشود مخصوصا اینکه درجات زحل در جرم مغناطیسی درجات شرفش است.بنای بر این زحل با قدرت شرف خود،خورشید را ضربت میزند و تمام سعادت خورشید را نابود میکند. 

۲:موضوع دومی که در تمامی اعمال روحانی باید ملاحظه کرد وضعیت ماه است.جرم ماه ۱۲ درجه مغناطیسی است.ماه در برج عقرب است یعنی در هبوط و از نظر جرم مغناطیسی در درجات هبوط است و این افتضاح است و در این شرایط هرعمل روحانیی نتیجه برعکس خواهد داشت.(البته در قواعد سختی میتوان از این نحوست کم نمود که اینجا جایش نیست).

 ۳:از طرفی مریخ هم با نظر ۸ خود که نظر خاص خود است خورشید را ضربت میزند اما چون در رجوع است و خارج از جرم مغناطیسی آفتاب،پس نظرش نظر انفصال است قدرت مریخ را کمتر میکند اما باز هم خوب نیست.

حالا میرسیم بر سر نتیجه ء این موضوعات(لازم به ذکر است که در لحظه شرف شمس طالع برج اسد است وکوکبی ساکنش نیست که متعلق به خورشید است.””””””نتیجه اینکه نه تنها پارسال شرف شمس نداشتیم- امسال هم شرف شمس نداریم و سال دیگر هم احتمالا به همین ترتیب.(منتها باید محاسبه نمود)

 ( بدون احتساب سیگنیفیکیتورها)  نکتهء مهم :هر چقدر در کشیدن طلسم شرف شمس- خواندن عزیمت جلجلوتیه(اگر محوریت خورشید داشته باشد) و غیره بیشتر دقت کنید،بدبخت تر میشوید. چون نه تنها خورشید هیچ شرافتی ندارد،بلکه نحس شده و ماه هم که در عقرب هست.یعنی قمر در عقرب.

اما اگر شرف شمس را ۱۰ درجه برج حمل حساب کنیم به طریق هندی چطور؟؟؟ با آیانامسای کریشنا مورتی در

ساعت ۸٫۰۹٫۲ پی ام روز ۲۳ آپریل سال ۲۰۱۲ خواهدبود.که میشود دوشنبه ۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ درجات کواکب در این ساعت.

خورشید=۱۰ حمل   ماه=۵٫۵۰ ثور   راس=۱۱٫۱۹ عقرب  ذنب =۱۱٫۱۹ ثور   عطارد=۱۳٫۱۱  حوت   زهره=۲۲٫۱۰ ثور  مریخ=۱۰٫۱۷ اسد

  مشتری=۲۴٫۳۴ حمل    زحل= ۱٫۳۹  میزان و در رجوع  وطالع هم ۲۳٫۲ میزان است.

=============================================

تذکر :لازم به ذکر است که اولین محاسبه بر اساس غربی و ایرانی بود یعنی ۸ آپریل و دومی یعنی ۲۳ آپریل بر اساس آسترولوژی هندی بوده. که حدود یک برج اختلاف درجاتی دارند در تمام کواکب. ممنونمو شاد باشید

==========================================

  قبلا خدمت دوستان عرض کنم تمام جداول کامپیوتری آسترولوژیی که دیدم غلط محض بوده. و تماما با هم متفاوت هستند که معیارهای مختلفی را برای اندازه گیری محاسبه میکنند.بیسواد بودن یک استاد آسترولوژی این است که بجای استفاده از جدول دستی از جدول کامپیوتری استفاده کند.این اولین نماد است.

  از این موضوع که بگذریم.باید عرض کنم جداول مختلف افمریس موجوده که بهترین جدول افمریس متعلق به آمریکا و سوئیس

هست که دوستان حرفه ای میتوانند از این جدوال استفاده بهینه بنمایند. تذکر”اگر استنتاج خیلی حرفه ای از جدول شرف شمس نمیکنم برای اینه که بقدری این شرف شمسهای سالیان اخیر مسخره و دارای اثر معکوسه ؛که اصلا نیاز به این نیست که بررسی حرفه ای شود.جای تشکر دارد از دزدانی که کلاس آسترولوژی زده اند و حتی عرضه ساخت یک جدول خاکبرسر دستی را هم ندارند از اینکه با زدن جیب افراد هالو، آنها را بیچاره میکنند و از سطح موثر کارآیی آنها را حذف میکنند.واقعا از تمام دزدان طلسم نویس و شرف شمس نویسو آسترولوگ نماهایی که سایت و کلاس دارند و با دزدیهای خودشان این مردم بیچاره را بیچاره تر میکنند کمال تشکر را دارم. اما بررسی این شرف شمس واقعی که در ۶ اردیبهشت اتفاق میافتد.

۱:چون در زمان شرف خورشید در آسمان نیست هیچگونه شرافتی  و اثری ندارد مگر اثر معکوس.

۲:با اینکه زحل افتادگی دارد و در خانهء ۱۲ افتاده و در طالع نیست اما بعلت اینکه در جرم مغناطیسی خورشید است و در شرف  است خورشی د را به شدت ضربه میزند اما ۱:رجعتش ۲:افتادن در خانهء ۱۲ و نظر ۸ او  ۳:دور بودن از درجات شرفش …. از قدرتش میکاهد یعنی از شدت ضربت زحل از قویترین نقطه اش میکاهد نه اینکه ضربتش کم اهمیت باشد.

۳و۴:ماه از لحاظ درجات،در جرم نزدیک به درجات شرفش است و این بسیار عالی است. از آن بهتر این است که ماه در اتصال زهره است که آن هم در خانهء خودش در ثور است این هم بسیار عالیست.:از طرفی فاصله مشتری تا ماه ۱۱ درجه است اما خارج از جرم مغناطیسی هم هستند چون متوسط جرم ماه و مشتری میشود ۱۰ درجه اما الان ۱۱ درجه فاصله دارند و ماه سریع السیرتر است پس نظر انفصاله. و فایده زیادی نداره. اما نکتهء مهم این است که چون به درجات در اتصال ذنب هستند که نماینده شیطان است اتصال ماه به ذنب بدرد کارهای شیطانی و شر میخورد و مسئولیت این ۳ کوکب از خانهء ۱۲ از روحانیت است یعنی هر چقدر اینها قوی باشند که هستند،کار روحانی شما بیشتر نتیجهء عکس میدهد و این یعنی فاجعه پس تحت هیچ شرایطی امسال ما شرف شمس نداریم.اگر هم افتادگیها را در نظر بگیریم میافتند در خانهء ۷ که از نظر صاحب طالع در بادکستان است.و باز هم بسیار بده.که در آنصورت خورشید هم میافتد در خانهء ۶ که خانهء مرض است {تذکر اینکه علت برسی ننمودن دقیق این چارت علاوه بر نابودی خورشید از نظر قدرت،این است که حقه بازان روش استنتاج استاد ارژنگی را نیاموزند که تنها و تنها به من منتقل نموده و فردا کلاه دیگران را بیشتر از این بر ندارند چون تنها روش منتج به نتیجه آسترولوژی همین است (بفرض صحت آسترولوژی)}

نتیجه در هر صورت حتی اگر از خانهء روحانیت هم بشماریم…چون خورشید و ماه از همه طرف ضربت خورده اند این شرف شمس هم نه تنها هیچ خاصیتی ندارد بلکه تمام زحمتی که در این روز میکشید نتیجهء برعکس میدهد. تازه …. اگر میخواستید دستور العمل طلسم شرف شمس را انجام بدهید حداقل شرایطش این بود که حدود ۹۰ میلیون تومان بخور تهیه میکردید که مشهور های آنها عبارتند از عنبری که از شکم نهنگ خارج کیشود که ۴ سال پیش مثقالی ۵۰۰۰۰۰ تومان بود. چوب عود-عود قماری-مشک آهو  و ….بخشی بخوراتی که باید از علم نیرنگات ساخته شود که در اینجا محلی برای بحث آنها نیست و حدود ۸۰ نوع بخور میشود که روزی حداقل باید ۷ مثقال سوزانده شود. ۲:حضور استاد عامل که خودش عاملیت این موضوع را دارد با انجام دو تا امتحان که تنها استاد عامل قاره آسیا برای کسی کاری نمیکند پس در قاره آسیا نمیشود شرف شمس نوشت. ۳: شروع به ختم جلجلوتیه که نسخه دست خط ابوالعباس بونی آن فقط نزد من است که از عراق برای من رسیده که حداقل ۲۸ روز ریاضت در بیابان دارد   برای انجام هر طلسم شرف شمس   ۴:حفظ شدن ۲۵ ص عزیمت جلجلو تیه ۵:کشیدن این طلسم بر سنگی بنام حجر الاسباد که سنگی است طلایی مثل نبات و وقتی از روبرو به آن نگاه میکنید هاله های بنفش رنگ در حال چرخش در آن میبینید (دوستانی که در منزل من آمده اند این سنگ را دیده اند و هیچ کجا من نتوانستم آن را بیابم مگر با یک شانس عجیب در یک عتیقه فروشی که انگشتری بسیار قدیمی  داشت  ونگینش از این سنگ بود که فورا این سنگ را شناختم ….و

( و بقیه ۴۰۰ شرط  که ۱۲۹ شرط آنها در این بخش سایت هست 

   http://1esfand.com/?p=1015#more-1015 ) .

اما از کجا بفهمیم طلسم شرف شمس درست است؟؟؟ یا هر طلسم دیگر؟؟؟بعد از اینکه عزایم مورد نظر را خواندید (اعم از انصراف عمار مکان-احضار و انتشار ملائکه فصل-ماه-روز -ملوک الارض- اعوان و …غیره) میخوانید و از آنها میخواهید در صورتی که پذیرای شما شدند و وکالت امر شما را بر عهده گرفته اند لوح یا طلسم مورد نظر را از زمین بلند کنند و بلافاصله لوح از سطح زمین بلند میشود و روبروی صورت معزم در هوا معلق میماند و یا شروع به چرخش بدور خود میکند. اگر این اتفاق افتاد معلومه لوح شما خاصیت داره. در غیر اینصورتلوح شما با یک مشت لجن فرقی نداره . و بدرد سطل آشغال میخوره. عرض من خرافه گرایی نیست!!! عرض من اینه که اگر این استادانی که جد و آبادا دزد و جیب بر هستند و این مزخرفات را به شما یاد میدهند …آدم بودند لااقل یک کار علوم غریبه ای موثر که جامع و مانع باشد از شراکت حوادث شانسی،برای شما اجرا میکردند مثل حرکت دادن یک چوب کبریت…حالا ببینم…. وقتی انجام چنین طلسمی اینهمه محاله… شما بفرمایید اسم این کلاسهای آسترولوژی ،کلاسهای علوم غریبه و استادانشان چیه؟؟؟؟؟  پسرم! دخترم! جان من! تنها راه خوشبخت شدن عقل و شعور داشتن و آدم شدنه همین!! نه نوشتن جادو و طلسم و جنگ با غول و جن و حقه بازیهای دیگه…اگر میخواهید خوشبخت باشید باید …آدم باشید و فهم و شعور داشته باشید. اگر هم علوم غریبه و آسترولوژی درسته اینها اثراتشه اینهم شرایط استادانشه.اگر هم دروغه که خوب دروغه دیگه ….بحثی نداریم. اما اگر باز هم با خواندن این مقاله کلاسهای آسترولوژی نزد این افراد مفصل دانش بروید. یا باز هم برید طلسم شرف شمس بنویسید …من رو خوشحال میکنید. هرکس که راه دارد و بیراهه میرود…بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. به جهنم که بدبخت میشید و روز بروز خاکبرسرتر از سابق. این مقاله برای عقلا است نه برای اراذل و اوباش… امیدوارم دوستان عاقل در سایهء عقلانیت روز بروز در ۳ ساحت مادی-عقلانی و فطری که ابعاد انسانی را تشکیل میدهد…موفقتر-بالنده تر و سعادتمند تر باشند.شاد باشید عزیزان روزگارتان گوارا و مهنّا باید.

خبر مهم:دوستانی که این مقاله را مطالعه میکنید!!! به زودی ابزار های ستاره شناسی برای دنلود در وبسایتم قرار میدهم تا نیازی به خرید نزم افزارهای گران قیمت و بی خاصیت دیگر نداشته باشید که حتی مبتدیها بتوانند از این نرم افزار ها استفاده کنند.اما اگر بگویید چقدر نرم افزار را قبول دارم،مثل جناب استاد ارژنگی من هم استفاده از نرم افزار را اساسا نشدنی میدانم(در علم آسترولوژی)علت این اعتقاد را هم برای شما عزیزان استدلال خواهم کرد (البته برای عقلا و افراد اندیشمند! نه خودفروشان و بت تراشانی که از هر انسانی بت میسازند….در ضمن مقالات متعددی هم در باب شرف شمس دارم که میتونید مطالعه بفرمایید….شاد باشید )    

 1. محمد جواد

  با سلام خدمت استاد عزیز

  اول سال جدید را به شما تبریک عرض میکنم.همیشه در اوایل سال شما مقاله ای در رابطه با شرف شمس در سایت خود مینویسید که برای این مطلب از شما بسیار سپاس گذارم.
  امیدوارم که بنده هم بتوانم راه عقلا را پیش گیرم و از خرافه به دور بمانم. با آرزوی موفقیت بیشتر.

  خدا نگهدار

  1. استاد

   با سلام. ممنونم از لطفتون امیدوارم همیشه شاد و سر بلند باشید.

 2. دانیال

  با سلام و درود
  من فکر میکنم تایید عاقل بودن یا نبودن عده ای از انسان در مقام عقلای مربوطه است نه در مقام استادی شما , نمیخوام اهانت کنم یا بحث اضافی کنم ولی چون دیدم شما بیشتر از اثبات علمتون به فکر تثبیت عقاید شخصی خودتون در ذهن مخاطب بودین مجبور به اظهار نظر شدم واستدعا دارم فقط راجع به مسائل توضیح دهید و نتیجه گیری رو بگذارید به عهده مخاطبهاتون .

  1. استاد

   با سلام .جناب دانیال اتفاقا چون من مدرس منطق هستم و روش منطقی ،روشی است برای جلو گیری از خطاء در اندیشه،اگر یک انسان در جهان حق داشته باشد نظر استدلالی بدهد،افراد منطقی هستند یعنی کسانی که علم منطق بلد هستند.برای همین نظرات و اعتقادات غیر استدلالی ولو از عموم مردم باشه نه حق دارد برای خودشان محترم باشد نه برای دیگران(اگر عقلانیت ملاک باشد)ملاک عقلانیت هم علم منطقه نه نظر دیگران. پس لطفا افکار خود را در اینجا ننویسید چون خارج از حوصلهء پاسخ دادن است و چون منطقی نیست(بعلت عدم تناسب موضوع و محمول) کاملا نماد رفتار ناشایست است. و بهتر است ابتدا انسان روش بحث استدلالی را بیاموزد بعد نظر بدهد. با سپاس.

 3. hamid

  سلام استاد عجب مقاله ی توپی بود …ممنونم

  1. استاد

   سلام. ممنونم اما متوجه نشدم کجای مقاله برای شما جالبتر بود؟؟؟ امیدوارم مفید بوده باشد.شاد باشید

 4. seyyed kamal

  استاد ارجمند سلام

  خسته نباشید

  خواهش میکنم پاسخ بنده رو هم به ایمیلم بفرستید. از لطف شما سپاسگزارم

  1. استاد

   با سلام . دوست من .من با ایمیل به کسی پاسخ نمیدهم . شاد باشید

 5. سما

  با سلام.جناب اوسعی ارجمند اینجا که فرمودید “اصلا برای چی میخواهیم در شرف شمس کاری انجام بدهیم؟؟؟چون خورشید بسیار قوی است ،کارهای منسوب به خورشید هم قدرت مییابند. ”
  کارهای منسوب به خورشید یعنی مثلا چه کارهایی؟؟ واساسا این کارها و قدرت خورشید چه تاثیری بر موفقیت یا آینده و سعادت ما دارد؟

  1. استاد

   با سلام. ببینید یک اعتقادی هست که ستارگان در تعیین سرنوشت ما موثر هستند(که از دید من کاملا نادرسته) آنهایی که به این امر اعتقاد دارند شرایطی برای این ستارگان قائل هستند و تمام جهان را به ستارگان تقدیم نموده اند. مثلا خورشید را منسوب به پادشاهی-ثروت-طلا- قدرت- حکومت و غیره دانسته اند.از دید یک انسان عاقل تنها چیزی که در زندگی یک انسان موثره حدود جبری خانواده- ژنتیک-اجتماع و برش حقایق مختاره ، و خود انسان بیش از آنها میتواند با حرکت در ساحتهای عقلی مادی و فطری ،زندگی خود را تغییر بدهد نه ستاره ای که میلیونها کیلو متر از ما فاصله دارد. شاد باشید

 6. سحر

  سلام استاد سال نو بر شما مبارک
  ممنون از مطلبتون
  در مورد ایام قمر در عقرب سال ۹۱مطلبی میگذارین؟

  1. استاد

   با سلام خدمت شما خانم مریم گرامی باید عرض کنم برج عقرب فقط هبوط کوکب ماه است منتها برای بدست آوردن سعد بودن یا نحوست آسترولوژیکی حداقل باید ۵۴ آیتم را بررسی کنید که قمر در عقرب چیز مهمی در قبال آنها نیست.کما اینکه میبینید شرف شمس در این چند ساله چقدر فاحعه بود و نه تنها سعادت نداشت بلکه از دید آسترولوژیکی چقدر نحوست داشت.میتونید تلفنی بپرسید اگر سوالی داشتید . شا دباشید

  2. استاد

   خانم سحر سلام عرض کردم… قمر در عقرب اصلا مساله خیلی مهمی از دید آسترو لوژی نیست! چون قمر یکی از کواکب ۹ گانه است (با احتساب راس و ذنب) و هر کدام یک شرف دارند و یک هبوط.برای همین بررسی یک کوکب خیلی مهم نیست.برای بررسی یک جدول باید حدود ۵۴ شرط را در نظر گرفت که یکی از آنها میتونه ماه باشه و از صدها قاعده اش یکیش میشه قمر در عقرب. در ضمن، بررسی حلول قمر در عقرب در نجوم ایرانی و غربی با هندی فرق میکنه حدود ۲۴ درجه فلکی تفاوت دارند . برای اینکه خیلی مهم نیست تصور نمیکنم قرار دادنش در وب جالب باشه. شاد باشید

 7. سحر

  سلام استاد …آیا جواب سوال من با شخص دیگری اشتباه شده؟

  1. استاد

   سلام .پاسخ شما رو نوشتم.شاد باشید

 8. زینب

  سلام

  مرسی از مطلب جالبتون

  یعنی شما با تقویم نجومی مصباح موافق نیستید؟

  1. استاد

   با سلام. خیر.

 9. عبدالحسین

  با سلام خدمت دوست و استاد بزرگوار محمد آقای اوسعی
  ۱-خدمت شما در سایت کلوب تبریک سال نو را ارسال کردم گویی به دست شما نرسیده.در هر صورت امیدوارم سالی خوب و موفق پیش رو داشته باشید مثل همیشه.
  ۲-همه نرم افزارهای آسترولوژی غلط نیستند.اثبات آن خیلی خیلی ساده هست.مثلا وبسایت انلاین زیر خیلی راحت درجات سیاره ها رو در ۷/April/2012 ساعت ۷:۴۴ pm با محل تهران را ارایه می کند که بسیار نزدیک به درجاتی هست که خود شما اریه فرموده اید:(البته با حسب ایانامسای کی پی)
  http://www.mykundali.com/
  ASC Libra 023-00-12 VISHAKHA 1
  SUN Aries 009-58-18 ASHVINI 3 Direct
  MOON Taurus 005-38-05 KRITTIKA 3 Direct
  MARS Leo 010-17-41 MAGHA 4 Direct
  MERC Pisces 013-10-10 UTTARABHADRA 3 Direct
  JUPT Aries 024-31-57 BHARANI 4 Direct
  VENU Taurus 022-08-24 ROHINI 4 Direct
  SATN Libra 001-35-38 CHITRA 3 Retrograde
  RAHU Scorpion 013-00-40 ANURADHA 3 Retrograde
  KETU Taurus 013-00-40 ROHINI 1 Retrograde
  URAN Pisces 012-19-19 UTTARABHADRA 3 Direct
  NEPT Aquarius 008-40-00 SATABHISA 1 Direct
  PLUT Sagittarius 015-26-21 PURVASHADHA 1 Retrograde
  البته درجات نودها(راس و ذنب) بدلیل اینکه حالت real دارد کمی تفاوت می کند و شما احتمالا از mean nodes استفاده فر موده اید.
  ۳-صرف نرم افزار آسترولوژی نمی تواند کسی را آسترولوگ کند که البته جنابعالی بدرستی اشاره فرمودید.مهم تحلیل درست است که هیچ نرم افزاری در دنیا قدرت تحلیل را ندارد.دوستان توجه بفرمایند که بسیاری از کلاسهای آسترولوژی در ایران نا معتبر هستند و چیزی را به شما نخواهند آموخت.
  ۴- شما می فرمایید فقط سبک آسترولوژی مرحوم ارژنگی صحیح است .اولا بر چه اساسی؟آیا شما مطمئن هستید که سبک کاملتری از کی پی در جهان نباشد؟(البته هست که در ایران فقط بنده اطلاع دارم و آموزش دیده ام).ثالتا در همین سبک کی پی آیا مرحوم ارژنگی در مورد ساب که درجات ریزتری از ستاره ها هستند و طبق نوشته های خود مرحوم کریشنا مورتی در کی پی ریدرز ،کی پی یعنی ساب که به معنی تقسیمات ریزتر ستار ه است ،چیزی تدریس فرموده اند؟اگر شما بدون لحاظ ساب سیگنیفیکاتورها رو محاسبه کنید نمی توانید قدرت سیاره را بطور کامل محاسبه کنید.
  ۵-استاد و دوست عزیزم بنده رو بخوبی می شناسید و این نوشته ها برای بحث است و خدای نکرده حمل بر بی ادبی بنده به جنابعالی نباشد.روشنگریهای شما بسیار گرانقیمت است به خصوص در این دور و زمان که عصر تکنولوژی است و هنوز خرافات در بین مردم بسیار هست.
  با امید پیروزی شما

  1. استاد

   با سلام خدمت شما دوست عزیز و عرض تبریک نوروز حتما خدمتتان عرض تبریک داشتم اما چگونه بدستتان نرسیده؟؟؟؟ اما در مورد مطالب . ۲: روش استدلال اینکه همه غلطند(نفی است نه مدعای نفی بعلت اشتهار کذب) که البته به سادگی در مقالات آینده اثبات خواهم نمود. ثانیا نزدیک بودن با عین هم بودن خیلی تفاوت دارد. در ضمن بنده اصل آسترولوژی را از دید عقلانی رد میکنم پس طبیعی است که وقتی یک رشته ای از هیچ طریق عقلانی ثابت نشود مدعیان این رشته هم آنقدر باید شهامت داشته باشند که نادرستیها را نمایش بدهند. پس گفته ء شما را اصلاح میکنم….تمام مدرسین آسترو لوژی افرادی نادرست و شارلاتان هستند(مگر خلافش ثابت شود)مدعای نفی این است که بر علمی که هیچ وجه استدلالی و اثباتی ندارد صحه گذارده و آن را ممر درآمد خود و سرکیسه کردن مشتی هالو نموده اند ،اما مگر خلافش ثابت بشود ِ آن برای این است که شاید نادان و جاهل یا اهل تحقیق باشند . درضمن،شما مطمئنا بهتر میدانید نزدیک بودن درجات جداول به درجه بدست آمده توسط من حتما یعنی یکی از این دو غلطه. منتها چون در این نوشتار نمیشود صحت بدست آوردن درجات من مورد محاسبه قرار گیرد،لااقل میشود باور نمود که یکی از این دوروش غلطه .
   ۳:من عرض میکنم اساس این رشته بر وهمیات و تخیلاته و دوم اینکه بفرض راست بودن این دروغ راستی آن بر اساس استدلال مدعای اثباته که چون وجه علمی ندارد باید وجه شهودی داشته باشد و چون تا بحال هیچ استدلال جامع و مانعی مشاهده نشده عقلا باید این دروغها رد شود . پس وقتی ریشه فاسده ،این چه حرفی است که :صرف نرم افزار نمیشود کسی را آسترو لوگ دانست؟؟؟؟ در حالی که آسترو لوگ یعنی فردی شیاد و کلاش و دروغگو !!!! در ضمن… بحث بنده این نبود که آسترولوگ با نرم افزار آسترولوگر هست یا نه!!! بلکه عرض من اینه برای اثبات یک علم باید استدلال علمی یا شهودی باشد .حالا از شما میپرسم :چطور علمی که نهایتا با درصد پاسخ میدهد (پس اگر درست یا نادرست باشد مدعی این علم می تواند هر دو موضوع را ادعا کند) اساسا علم است؟؟؟؟؟
   ۴:عرض نکردم علم آسترو لوژی استاد ارژنگی صحیحه. بلکه عرض کردم آسترولوژِی که الان در ایران مشهوره آنچه که من میشناسم از کسانی هستند که هرزچند گاهی چند تا ورق از استاد ارژنگی گرفته اند بعدا از اینترنت،رفته اند کسب اطلاع باصطلاح تحقیق نموده اند.و بعد اسم خود را گذاشته اند استاد.و این در حالی است که در سنه ۷۰ محض نمونه نه نامی از آسترولوژی هندی در ایران بود و اگر هم بود اثری از آثارش نبود . در ضمن ایشان از معاودین عراق بودند و این علم را از پرفسور شاه یاد گرفته بودند و آرزویشان نشر این علم در ایران بوده. در ضمن ایشان قواعد بسیاری در مورد ساپ یا نقاط داشتند اما …. ایشان کاری که میکردند یکیش این بود که خود سیستم کریشنا مورتی را هم اصلاح میکردند.چون کریشنا مورتی غلطهای زیادی در سیستم خود دارند و اس آی ها را ۶ تا میداند . اما این خیلی عجیب است که شما اینگونه بیان میکنید!!!! چند تا اشکال کلی بحث شما دارد ۱:در مورد استاد ارژنگی شما که شاگرد ایشان نبوده اید چطور میگویید ایشان در مورد ساپ قانون نداشتند . و چطوری نجوم ایشان را عینا منطبق بر نجوم کریشنا مورتی میدانید ؟؟؟ ۲ : نزدیک بودن دو درجه از دو سیستم آسترولوژی دستی با نرم افزار یبهم یعنی غلط بودن قطعی یکی از آنها نه تایید هر دو ۳:بحث آسترولوژی شما با بنده اگر مایلید باید با تلفن مطرح بشه نه در جایی که نوشته ها جز پراکنده گویی ثمری ندارد ۴: از همه اینها مهمتر من استدلال ۱۰۰ در۱۰۰ عقلانی دارم که هر کسی از آینده خبر بدهد دروغگو و یا نادان و شارلاتان است ،حتی اگر هرچه بگوید راست باشد.پس با این استدلال تمام علومی که خبر از آینده میدهند دروغ خواهند بود .اینهمه بحث بر سر یک دروغ که هر انسان عاقلی آن را دروغ میداند اساسا چه معنیی دارد ؟؟؟ ما میگوییم تمام این علوم دروغند شما میفرمایید قبول دارم بعضی کلاسها دروغند؟؟؟؟ ۵:از همه اینها گذشته اشکال شما در اینه که هنوز دلایل من دال بر نادرست بودن نرمافزار ها را ندیده و نشنیده اید.اجازه بدید استدلال کنم بعد جواب بدید. این هم استدلال دارد ….چرا که دلیل بر حدوث و وجود تعیّین میپذیرد نه بر عدم.!! وقتی استدلالی ننوشتم شما پاسخ کدام استدلال و ردیه ء بنده را دادید ؟؟؟؟؟ ۶: دوست گرامی من بار ها شما را و حق نگریهای شما را ستوده ام .این بحث است نه جدل.حتی اگر شما از طریق منطق هم فاصله بگیرید یا من اینطور باشم باز هم شما محترمید. این هم استدلال دارد برای اینکه یک انسان عبارت است از تبدیل قوای او به فعلیت ،در کل زندگیش نه در یک روش استدلالی .بنای بر این فرمایشات شما در جای خودش مورد اندیشه خواهد بود و همینکه اینهمه برای پاسخ آن وقت صرف کردم نشاندهندهء اهمیت اندیشه ء شما از دید بنده بوده و این در حالی است که کوچکترین نوشته ء نابسامان یا هتاکانه را حذف میکنم.چون خطاب با لحن بی ادبانه ای حتی (تو گفت)نشاندهندهء عدم شعور و ادراک نظر دهنده است.اما شما بسیار محترم هستید و من هم شمارا دوست دارم.اجازه بدید بحث ردیات را طرح کنم اگر دوست داشتید تلفنی یا در خود سایت بحث را آغاز خواهیم کرد.مدعای اثبات اولیه بنده همانطور که اثبات شد دروغ محض بودن اینگونه علومه.اگر شما پذیرفتید که این علم دروغ محضه ،حالا بررسی میکنیم ببینیم مدعیان دروغین این علوم، این دروغها را از کجا کسب نموده اند و آیا از اصول دروغین این علوم استفاده نموده اند یا خیر،اصول دروغین خودشان را این موضوع تصور نموده اند.پس میتواند در اصل یا عوارض این علم بحث کنید. شاد باشید

 10. hamid

  سلام استاد
  مقاله ی شما از چند جهت جدا مرا تحت تاثیر گذاشت و بسیار عالی بود
  اولا بسیار جامع بود و همه فهم … هم بنده که از استرولوژی سر رشته ندارم بسیار استفاده بردم (درک می کردم…)و هم کسی که سال ها به مطالعه ی این علم پرداخته استفاده لازم و کافی رو خواهد برد(مطالب در عین سنگینیه علمی و مفهومی یک شیوایی خاصی داشت که بسیار دلنشین بود.)
  دوما اگر تو دنیا همه مثل شما با سند و مدرک و “اصول علمی”و استدلال یک مبحثی رو تشریح کنند بعدها باعث کج فهمی و شک نمیشه … مثلا طرف میره بالای **** یه خاطره ای تعریف میکنه اخر سر هم هر چقدر بهش میگیم فلانی این مطلب رو از کجا اوردی یا منبع بده مدام طفره میره و می خواد که بحث رو به حاشیه بکشه(طرف نه استدلال داره نه سند و مدرک !!!!)و
  استاد بنده برنامه ریزی کردم تا جزوه های پیش نیاز در بحث ها را “دروس توحیدی ” را مطالعه کنم تا بتوانم به لطف خدا در کلاس هایتان حضور پیدا کنم “اگر صلاحیت داشته باشم”… ممنون و متشکرم

  1. استاد

   سلام دوست عزیز.ممنونم اما این را هم عرض کنم سند زیاده منتهاباید دید سند آن موضوع ۱:اساسا درست هست و منطقی هست ؟؟؟ ۲: آیا بفرض وجود آن اسناد ،خود آن سندها مورد تایید اهل آن علم هستند یا خیر!.ممنونم و شاد باشید

 11. hamid

  سلام استاد
  اگر اجازه بفرمایید یه سوال بپرسم(البته کمی شخصی هست و می دانم سوالات شخصی مربوط به خود و اشخاص خاص دیگر را جواب نمی دهید)
  استاد خیلی جاها در سایت می خونم که فرمودید”تنها استاد قاره اسیا توبه کرده که برای کسی کاری انجام نده” استاد جساراتا توبه بابت چه چیزی بوده ؟شما کلا اعمال علوم غریبه انجام نمی دهید یا نه توبه کردید که برای عوام انجام ندهید…؟
  باز هم معذرت می خوام که این سوال رو پرسیدم(نپرسیدنش داشت دیوونم می کرد!!! اخیییییییییییییییییییش پرسیدم…!!!!)
  وحشتناک دوستان دارم …ارادت مند شما

  1. استاد

   با سلام. دوست عزیز. ایشان از خوبی به مردم از طریق علوم ماورائی توبه کرده نه اینکه گناهی انجام داده باشه. (هر چند عموم افعال علوم غریبه گناه کبیره است مثل احظار محبتی و … غیره) برای اینکه مردم مزاحمش میشدند و در جایی که برای ۲۰ هزار تومان دست خانمی صاحبخانه را مستاجبری با ساتور قطع میکنه اگر بدانند این استاد چقدر قدرت دارد لااقل زندگی را برایش جهنم میکنند. من هم شما را دوست دارم حمید عزیز. اما متوجه نشدم وحشتناک دوست داشتن چجوریه … در هر حال ممنونم شادباشید

 12. میثم

  به نام خدا
  سلام
  مقالات شما در مورد توحید را خواندم و خیلی دوست داشتم با همین سبک مقالات توحیدی، در مورد نبوت و قرآن و اسلام و امامان هم می خواندم، اگر اشتباه از من نبوده باشه در این سایت و دسته بندی ها، مطالب خاص و مدون برای موضوع ندیدم، البته به صورت پراکنده در بین مطالب دیگر شما بود. آیا در جای دیگر مطالبی دارید یا قصد نوشتن این موضوعات را دارید.
  خیلی ممنون و آرزوی نوروز لحظه به لحظه

  1. استاد

   با سلام میثم گرامی … باید عرض کنم تمام این نوشته ها یقینیات خود من هستند و بخشهایی که سرسری گذشته برای این است که استدلال مخالف و موافق طرح شده مثلا در باب توحید ،استدلال مضاعف دال بر وجود خدا داریم اما در باب نبوت و دین هرگز چنین استدلالی در دست نیست کما اینکه مخالفان دین در بحث آزاد اگر اشتباه نکنم در ازاء استدلال موافقان دین،استدلال نموده اند که وجود پیامبر در جهان،محال ممکنه. ببینید یک زمانی شما پیرو هستید و هرچه سنت اجتماع و آباء و اجدادتان هست میپذیرد که بحثی دیگر است. اما زمانی که شما بعنوان یک انسان پیشرو هستید و گروهی به شما تأسی میکنند،شایسته نیست مطلبی بنویسید مگر اینکه استدلال قوی دال بر وجود آن داشته باشید.مخالفان ادیان استدلالات بسیار قویی دارند که میتوانید بخوانید.اگر به استدلالات آنها پاسخ منطقی و کافی داده شود ،نبوت اثبات خواهد شد ولی اگر معیار انسان عاقل عقل و روش جلو گیری از خطای ذهن،علم منطق باشد،نمیشود به اعتقادات مردم صحه گذاشت مگر با استدلال عقلی و نمیشود از مخالفان دین ایراد گرفت مگر با استدلال عقلی .بنده چنین استدلالی دال بر حدوث انبیاء یا امکان حدوث یک پیامبر را در جواب و رد استدلال مخالفان کل ادیان پیدا نکردم.برای این نمیتوانم چنین متنی را بنویسم.ممنونم از نظر شما. شا دباشید

 13. امیر حسام

  سلام
  همان طور که قبلا استدلال فرمودید فقط خداوند از آینده خبر دارد و به آن آگاه است اما سوالی که برای من به وجود آمده ” آیا خداوند که از آینده مطلع است نمی تواند خبری از آینده را به صورت وحی به یک شخص منتقل کند؟ چرا؟ ” اگر بگوییم که خداوند نمی تواند چنین چیزی را وحی کند یک صفت سلبی را به خداوند نسبت داده ایم که باطل است و اگر بگوییم که می تواند پس ممکن است اشخاصی از آینده خبر داشته باشند. لطفا در این باره توضیح دهید.
  با تشکر از شما که وقت ارزشمندتان را در اختیار ما قرار می دهید.

  1. استاد

   با سلام. دوست عزیز این چه روش استدلالی است که میفرمایید؟؟؟ بحث بر سر امکان نیست.وحی نمودن خداوند به یک فرد مساله ای دینی و اسلامی است در حالی که کسی هنوز جواب مخالفان را نداده که اثبات نموده اند که اساسا محال ممکن است پیامبری در جهان وجود داشته باشد.۲:بفرض وجود پیامبر تمام مومنین میگویند که وحی برای پیامبر است و وحی در مورد ائمه محل بحثه اما بشرط حدوث،آنهم جنبهء تحدی یا حجتحقه دارد نه در امور عادی زندگی .۳:بفرض اینکه الان پیغمبری در بین مردم باشد یا بر کسی وحی شود،آیا ممکن است خداوند بخواهد با حکمتی عالیتر این اتفاقی که قرار دارد حادث شود را تغییر بدهد یا خیر؟اگر بگویید محال عقله یا محال ممکنه هر دو نادرسته.یا حداقل اگر محال عقل باشد محال ممکن نیست!!! اما اینکه میفرمایید سلبیه است یعنی چی ؟؟؟؟سلبیه صفتی است که از ذات خدا سلب میشود علتش هم این است که مثلا ظلم که سلبیه است بر ذات عدالت تعیین نمیپذیرد چون دو حقیقت مطلق معارض،محال ممکن است بر یک ذات تعیین بپذیرند مثل جمع ضدین… اما اگر حتی وحی هم به پیامبری بشود باز هم میشود تغییر کند و باز هم ان آینده تغییر کند پس تنها کسی میتواند از آینده خبر بدهد که یا ، الله باشد که محال ممکنه یا خالق الله باشد که محالتر است.محض نمونه.مگر خداوند به موسی وعدهء ۳۰ روزه نگذاشت؟؟؟(بشرط قبول صحت قرآن و دین اسلام). پس چرا حرفش را عوض کرد و ۱۰ روز به آن ۳۰روز اضافه فرمود؟؟؟؟ در منطق داریم که دلیل لازم و کافی بر حدوث و وجود یک شیء،وجود آن است.خب وقتی خدا این کار را کرده(بفرض درست بودن قرآن) باز هم میتواند چنین کاری انجام بدهد چه استبعادی داره ؟؟؟؟پس باز هم عرض میکنم خبر از آینده محال ممکنه.اما میشود بر اساس امار و احتمالات تا حدودی تخمینی از آینده در ذهن داشته باشیم و اگر آینده آنطوری که ما گفتیم شد،دلیل بر داشتن علم آینده نگری ما نیست!!!بلکه یک امر شانسی و آماری اتفاق افتاده نه اینکه من علم آینده نگریی تحت عنوان آسترولوژی یا غیره دارم. شاد باشید

 14. عبدالحسین

  استاد گرامی سپاس از پاسخ شما اما اگر اجازه بفرمایید چند نکته را در باب نوشته های گرانقدر جنابعالی خدمتتان عرض کنم ولی قبل از آن باید گفت که هیچیک از ما مایل به بت تراشی نیست و فقط بر اساس نتایج تحقیق قضاوت می کنیم.در مورد خود بنده فکر کنم خود شما شاهد آن بوده اید .به قول معروف مهمتر از همه اینها سلامتی است :
  ۱-چشم منتظر استدلال شما در باب نرم افزار هستم اما قبل از آن باید گفت که مهم ایانامسایی هست که در نرم افزار استفاده میشود.در همین سبک کی پی غیر از ایانامسای خود کی پی ایانامساهای لاهیری -نیو کی پی و… هم وجود دارد که مسلما بر نتایج محاسبات سیاره ها اثر می گذراد . به هر حال بحث نرم افزار بماند برای زمانی که شما استدلالات خود را رایه می فرمایید.
  ۲-شما فرمودید:”پس طبیعی است که وقتی یک رشته ای از هیچ طریق عقلانی ثابت نشود مدعیان این رشته هم آنقدر باید شهامت داشته باشند که نادرستیها را نمایش بدهند.” بحث بنده این است اگر یکسری از اصول و قواید روی ۱۰۰۰ چارت تولد بطور فیکس اثبات شود یعنی به اصطلاح concrit بودن قانون با تکرار آن روی ۱۰۰۰ یا بیشتر ثابت شود آیا این دلیل کافی نیست ؟من می توانم این تحقیق را برای شما انجام دهم و نتایج آنرا با منبع ارسال کنم که البته نیاز به زمان هست.
  ۳-شما فرمودید:”حالا از شما میپرسم :چطور علمی که نهایتا با درصد پاسخ میدهد (پس اگر درست یا نادرست باشد مدعی این علم می تواند هر دو موضوع را ادعا کند) اساسا علم است؟؟؟؟؟” ببینید منظور شما از درصد پاسخ دادن چیست؟علم فیزیک یا هر علم دیگری هم هنوز نتوانسته اند درصد بالای از حقایق را آشکار کنند و این بدلیل محدودیت انسان در زمان و مکان هست .نیروی جاذبه فقط درصدی از آن درک شده و کنه و ماهیت آن هنوز پوشیده است.
  ۴-حرف شما در مورد استدلال بنده در باب مرحوم ارژنگی را می پذیرم.بنده ایشان را ندیده ام .اما منظور من این بود که بنده در مقالات شما که ارشد ترین شاگرد مرحوم ارژنگی بوده اید تاکنون از استفاده از ساب در محاسبه سیگنیفیکاتورها چیزی ندیده ام .
  ۵-. شما فرمودید:”در ضمن ایشان قواعد بسیاری در مورد ساپ یا نقاط داشتند اما …. ایشان کاری که میکردند یکیش این بود که خود سیستم کریشنا مورتی را هم اصلاح میکردند.چون کریشنا مورتی غلطهای زیادی در سیستم خود دارند و اس آی ها را ۶ تا میداند.” بله خود کریشنا مورتی در کی پی ریدرزهای خود گفته که روشش نیاز به اصلاح دارد و خود بنده بسیاری از اصلاحات آنرا می دانم.جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان جزییات آن پریهیز می کنم.
  ۶-شما فرمودید:”از همه اینها مهمتر من استدلال ۱۰۰ در۱۰۰ عقلانی دارم که هر کسی از آینده خبر بدهد دروغگو و یا نادان و شارلاتان است ،حتی اگر هرچه بگوید راست باشد.” اینکه شما آب و هوا را برای آینده می بیند اسمش را چه می گذارید؟اینکه شما با یکسری آزمایشات ساده پزشکی می دانید که فلان فرد تا دو سال دیگر مثلا سرطان می گیرد را چه نام می نهید؟من بجای پیشگویی (prediction) نام پیش بینی(anticipation) را بر اینها می نهم چرا که شما با یکسری نشانه های قطعی که در اختیار دارید یک پیش بینی از آینده می کنید.حالا تصور بفرمایید که فرد با علم به آنچه که برای وی پیش بینی کرده اید از آن پیشگیری کند.حالا یا شدت علایم طوری زیاد است که چندان قادر به پیشگیری نیستیم یا علایم خفیف هستند و امکان پیشگیری فراوان هست.آسترولوژی را هم بنده آینده بینی از نوع پیش بینی می دانم .
  به امید پیروزی شما استاد گرانقدر

  1. استاد

   با سلام خدمت شما دوست گرامی میدانید که منهم غیر از این در باره ءحضرتعالی نمیاندیشم. اما ۱:بله آیانامسا را حتما لحاظ میکنیم. ۲:با عرض معذرت باید عرض کنم،خیر کافی نیست.برای اینکه یک استدلالی کافی باشد باید جامعیت و مانعیت داشتهب اشد و اینکه پاسخ همیشه در تمام روشهای آسترولوژیکی در صدی است،پس اساسا قابل اثبات نخواهد بود. ۳: علم فیزیک استدلال علمی دارد اما علم آسترولوژی استدلال شهودی دارد. برای اثبات نادرست بودن این علم همین بس است که با این علم پیشگویی کنید من فردا ساعت ایکس کجا خواهم بود؟؟ خب من با اختیار خودم آنجا نمیروم .علمی که ماخذ گذشته و آینده اش یکی است ،کلا دروغه که قبلا در اینباب بحث نموده بودیم. از آن گذشته هر وقتی دوست داشتید استدلال شهودی ارائه بدهید،حاضر هستم دروغ بودن این علم را با محاسبات خود حضرتعالی به خودتان اثبات کنم.راهش هم ساده است.معیاری جامع و مانع در نظر میگیرم شما یک پیشگویی،هر آنچه کهدوست دارید بفرمایید.یا زمان دقیق یک اتفاق در گذشته را بفرمایید.که عرض کردم تلفنی صورت میگیرد باز هم نه برای اینکه با شما بحثی باشد بلکه برای اینکه با این روش علمی دروغ بودن این علم اثبات شود. ۴: دوست من اگر شما در نوشته های من در مورد ساپ مطلبی ندیدید،ندیدن دلالت بر عدم وجود ندارد. کما اینکه من در شرف شمس اصلا سیگنیفیکیتور هارا بررسی نکردم.تغییرات در طوالع ندادم.افتادگیهای کواکب یا بروج را محاسبه نکردم و غیره.علی ای حال ندیدن دلیل عدم وجود نیست.اصلا من در مورد آسترولوژی در سایت چیز مهمی ننوشتم برای اینکه وسع اطلاعات آقایان و وسع نگارش چنین ایجابی نداشت . ۶:دوست من اینکه شما هوا را پیشبینی میکنید یا اصلا بگویید تا یک ثانیهء دیگر زنده هستید و باشید،به معنای اشراف بر آینده نیست بلکه امری تخمینی است نه به معنای اینکه شما علم آینده نگری دارید!.اما شما نفرمایید اینکه من بگویم موبایلم موبایله تخمینش معادل علمی بی اصل و نسب که ریشه اش از خرافات جنگ ستاره ها با همدیگر است و متعلق به یک مشت افراد جاهل چندین هزار سال قبل است میباشد.برای اینکه پیشبینی وضع هوا به معنای تخمین زدن و آمار از وضع هوای موجود است. و این در حالی است که باز هم ضریب خطا موجوده اما دوست بسیار عزیزم،مگر میشود علم بی باعث و بانیی که فقط بر اساس توهمات ایجاد شده را با امری شهودی مثل وضع هوا ،حتی مقاسیه کرد یا حتی تصور کرد که قابل قیاس هستند؟؟؟ مسلما خیر. همانطور که مستحضر هستید،موضوع ما بحث استدلالی است درسته؟؟ استدلال یا علمی است یا شهودی.استدلال علمی این است که شما اثبات بفرمایید وقتی خورشید میآید مصلا در فلان قسمت آسمان مثلا برج حمل با هروسکوپ من، این یعنی من ازدواج میکنم یا زن نداشته ام را طلاق میدهم. که مطمئنا وجه علمی این را اثبات نمیکند.پس میرسیم به بحث بعدی یعنی استدلال شهودی. شرایط استدلال شهودی این است که :۱:تعدد آزمایشات ۲: در شرایط آزمایشگاهی ۳: بقدری باشد که ۴: اجتماع تمامی آن نتایج ۵: دال بر کذب ۶:امری محال یا نزدیک محال باشد. در مورد اینکه من ثانیه ء بعد زنده هستم. در مورد اینکه الان سقف خراب نمیشود و غیره چنین شرطی موجوده و احتمال خراب شدن خانهء من و افتادن لوستر بر سر من در ثانیه ء بعدی شاید کمتر از یک در میلیارد باشه. این را با آزمایش میشود آمار گرفت که هر ثانیه این سوال را بکنیم و مشاهده نتایج داشتهباشیم. شما که میفرمایید پیشبینی وضع هوا مثل آسترولوژی است شما هم چنین استدلال شهودیی را بفرمایید یعنی من چند تا حادثه به شما میدهم برای افرادی با جداول مختلف .شما برای اثبات علمتان باید از هر ۱۰۰ مورد لااقل ۹۰ درصد یا ۸۰ درصدش را درست بگویید درسته؟؟؟ شما تاریخ اتفاقی مثلا شکستن دست برادرم را یعنی سال و ماهش را بگویید(روز و ساعت و ثانیه بماند) این میشود روش استدلال شهودی . نه اینکه اول حادثه و زمانش را بدانید بعد بگویید،بله.درسته همان لحظه ستاره ها چنین و چنان بودند پس آسترولوژی درسته. دوست گرامی من از صدق گفتار شما آگاهم منتها گاها انسانها ممکنه مثل خود بنده در بعضی موارد دچار اشتباه منطقی شوند و عقل جای خود را به شبه عقل بدهد . در هر حال ممنونم و اگر دوست داشتید استدلال شهودی داشتهباشید در خدمتتون هستم. با سپاس از تشریف فرمایی شما.شا دباشید

 15. عبدالحسین

  در ضمن استاد عزیز بنده راموش کردم خدمتتان عرض کنم که معنی اصلی ساب در انگلیسی تابع و زبرتقسیم است نه نقطه و منظور شما را از نقطه درک نکردم.
  پیروز باشید

  1. استاد

   با سلام مجدد. دوست گرامی همانطور که میدانید در سیستم کی پی آسمان بعد از اینکه به ۲۷ بخش تقسیم شده به آن قسمتها میگوییم منزله و باز کل آسمان به ۲۴۹ قسمت ریزتر تقسیم شده که به آنها میگوییم نقاط. این نامگذاری استاد ارژنگی بود و شاگردانشان هم(که عرض کردم تنها شاگردی که علم آسترولوژی را کامل از ایشان یاد گرفت به مدت ۱۲ سال بنده بودم) به همان طریق نامگذاری میکردند. شما نامها را از انگلیسی به فارسی ترجمه میکنید .شاد باشید

 16. sanamina

  سلام خدمت شما ، به زبان خودمانی و قابل فهم بگوئید زمان شرف شمس ۹۱ از چه ساعتی شروع می شود ؟ در مقاله خود نوشته اید که پارسال و امسال شرف شمس نداریم درسته ؟

  1. استاد

   با سلام. یاد داستان تایتانیک افتادم….دوست گرامی دو تا زمان برای شرف شمس عرض کردم اگر به ایرانی و غربی معتقدید زمان را نوشتم اگر همب ه هندی معتقدید با آیانامسای کیشنا مورتی عرض کردم. معمولا برای شرف یک کوکب بجز ماه تا یک دقیقه فلکی قبل و بعد آنرا شرف میدانند که برای خورشید میشود ۲۰ دقیقه قبل و بعد ساعتی که ذکر شد. که کلا میشود ۴۰ دقیقه. اما اینکه گفتم شرف نداریم منظورم این بود که شرافتی نداریم بعلت نظرات نجومی .مقاله را دقیقتر بخوانید متوجه میشوید.شاد باشید

 17. عبدالحسین

  سپاس از دوست و استاد گرامی از اینکه وقت می گذارید و پاسخ می دهید

  باید خدمت شما عرض کنم که بنده چند بار توانستم این کار را انجام دهم.ستاره شناسان معروف هندوستان هر چند وقت آزمونی از چارتهای افراد برگزار می کنند و تاریخ و زمانی را اعلام می نمایند .بنده بدون اینکه این افراد را ببینم قادر به پیدا کردن زمان ازدواج و در مواردی دیگر نوع بیماری بود ه ام و بعنوان برنده(winner) و در یک مورد runner انتخاب گردیدم که در آن گروه از من تقدیر شد.اگر بخواهید در فرصت مناسب منبع آنرا به شما ایمیل می زنم.در مورد دیگر هم در آزمون دیگر که توسط یکی از اساتید بنده در ماهارشترا انجام گردید تنها بنده موفق به تایمینگ و زمان بندی دقیق ازدواج گردیدیم که در مجله nakshatra dene البته به زبان marathi منتشر گردید.اگر استاد بنده امکان اسکن آنرا داشته باشد با ضمیمه کردن آن به همراه موارد فوق برای شما ارسال می کنم.البته بنده هیچ تعصبی ندارم و موارد فوق را هم جهت ذکر چند نمونه خدمتتان ارایه کردم .
  در هر صورت زمان بندی رویدادها کار ساده ای نیست و سبک کی پی به سادگی نمی تواند آنرا انجام دهد.سبک دیگری هست که در ایران کسی از آن اطلاعی ندارد .
  در ضمن ما باید محدودیت های خودمان را هم در نظر بگیریم.اینکه ریز به ریز موارد را بتوانیم پیدا کنیم کار آسانی نیست ولی اکثرا در موارد رویدادهای اصلی این امر میسر است.
  اگر قرار بر انجام آزمایش شد، شما هر تعداد چارت تولد را که مایلید (البته با زمان صحیح تولد ) به بنده ارایه بفرمایید و چند رویداد اصلی مثل زمان ازدواج-تولد فرزند -زمان کسب کار بعنوان ملاک باشد و روی آنها آزمایش انجام گیرد و نتیجه خدمت شما ارایه گردد.
  در ضمن یک خواهش دارم (البته می دانم جنابعالی با تفکرات من آشنا هستید) و آن این است که بنده را به دید فردی متعصب پیشگو ننگرید بلکه محققی که هر آنچه نتایج تحیقی باشد بر اساس آن قضاوت می کند.
  در هر صورت به دلیل کمبود وقت فرصت کافی برای اطاله کلام نیست.
  امیدوارم همیشه شاد و پیروز باشید

  1. استاد

   با سلام دوست عزیزم مطمئنا من شما را بدید یک محقق مینگرم. عرایضم را هم تقدیم کردم در هر حال هر وقت آماده بودید تماس بگیرید در خدمتم. شاد باشید

 18. میثم

  به نام خدا
  سلام
  بله، این مسلمه که از روش عقلی محض راهی به اثبات نبوت نیست. تا بعد از آن مصداقی بحث کنیم در مورد انبیا.
  من اگر این سوال رو پرسیدم به خاطر این بود که با توجه به مطالب نوشته شما نه مطالبی که نقل قول کردید، به این نتیجه رسیدم که معتقد به اسلام هستید و با توجه به تاکید شما روی تفکر و استدلال می خواستم با شیوه برخورد شما با این موضوع آشنا بشم. حتما دلایلی دارید. بهر حال نمیشه با منطق محض به این موارد رسید و من هم دلیل بعضی که می گویند باید پیامبری باشد تا راه سعادت بشری را نشان دهد(تفکر محض) اصلا قبول ندارم چون این دلیل را بعد از آمدن پیامبران میدانم نه قبل از آن ها.
  ولی بهر حال هرکسی که آیینی انتخاب میکند حتما دلایلی برای خودش دارد، البته به جز دیندارانی که اعتقادات خود را به ارث برده اند. که می تواند این دلایل بر پایه منطق باشد و یقینا هم نمی توان گفت اگر استدلال محض حکم به چیزی نداد، مردود است.
  ممنون از توجه شما.

 19. ایلیا

  با سلام خدمت شما ،با تمام احترامی که برای شما قائلم اما این کمال بی انصافیه که تمام کسایی که قبلا کتابهایی در این زمینه نوشتن رو زیر سوال ببرین.ضمنا تا جایی که من اطلاع دارم شرف الشمس طلسم نیست و زمان اون هم در سال۹۱ با چیزی که گفتین فرق میکنه. …. درضمن من فقط در شکل نوشتنش مشکل داشتم چون توی نسخه های قدیمی روشهای مختلفی برای نوشتنش دیدم .حالا شما استادین لطف کنین روش نوشتنش رو توضیح بدین….

  1. استاد

   با سلام. جنای ایلیا منظور از بی انصافی چیست؟؟؟ آیا کتابی که ریشه اش بر اساس خرافات بوده و استدلال عقلانی نمودم،بعلت تعدد افراد معتقد به این خرافه، حقانیت پیدا میکند؟؟؟ مثلا جناب ابن سینا در زمان خودش ابن سینا بوده ولی همین آقا چون مثلا فلسفه خوانده و پزشک بوده همه اعتقاداتش درسته؟؟؟یکی از اعتقادات ایشان مرکزیت کرهء زمین بوده در جهان هستی و سیارات را به دور زمین در حال گردش میدانسته خب …چون ایشان طبیب آن زمان بوده هرچیزی که نوشته درسته؟؟؟ یا شیخ بها و غیره.من عرض کردم کتبی که در زمینهء علوم غریبه نوشته شده محل اشکاله .من بعلت اشتهار دروغین این علوم به کذب که امری شهودی است و کسب شرایط نفی ،صحت حتی یک صفحه از این کتب (که نمیدونم منظورتون از این کتب آیا کتب علوم غریبه هست یا خیر) را نفی میکنم. شما هر وقت توانستید با این کتب قدیمی دو تا استدلالی که عرض شد با جامعیت و مانعیتشان را انجام بدهید،با ظهور مدعای اثبات حرف شما را میپذیرم.اطلاع شما از شرف شمس کاملا نادرسته چون بر اساس جدول افمریس آنرا نوشتم و تمام شرف شمسهای دیگر هم در همین حدوده منتها ممکنه چند ساعتی تفاوت داشتهب اشند که اشکال محاسبه ای آنهاست.شما از کجا میفرمایید”تا جایی که میدانم”؟؟؟این دانستن شما بر چه اساس عقلی کسب شده ؟؟؟ اینکه میگویید من در نوشتنش مشکل دارم نوشتنش یعنی چی ؟؟؟یعنی طرح اصلیش چگونه است؟شرایط نوشتنش چیست؟؟؟؟ اولا من قصد آموزش طلسم نویسی ندارم. و شایسته تره که سوال خودتون رو با تماس تلفنی طرح کنید چون اینطوری من نه متوجه شدم شما ایردتون چی بوده نه بقول شما بی انصافی چی بوده ؟ نه اینکه شرف شمسی که ایراد میگیرد ادعایش چی بوده و نه هیچ چیز دیگر. لطفا سوالرا طوری طرح کنید که شایسته پاسخ باشه. و روشن باشه.اگر دوست داشتید پاسخ بگیرید تماس بگیرد. با سپاس.

 20. سیدنی

  سلام استاد گرامی

  ممکنه خواهش کنم نتیجه آزمایشتون رو با جناب عبدالحسین اینجا اعلام کنید؟ اگر درست متوجه شده باشم ایشون ادعا میکنه که با داشتن زمان تولد یکسری رویدادهای کلی رو در مورد اون شخص میتونه پیشبینی کنه . من غیر از سایت شما منبع دیگری رو معتبر نمیدونم چون چندین ساله مطالبتون رو میخونم و بهتون اطمینان دارم , اگر شما صحت مطلب جناب عبدالحسین رو اعلام کنید منم باور میکنم. با سپاس

  1. استاد

   با سلام.جناب عبدالحسین یکی از دوستان بسیار گرامی و یکی از افراد بسیار شایسته ای هستند که بنده به ایشان ارادت دارم و تحقیقات بسیار شایسته ای در زمینه ستاره شناسی دارند.مطمئنا ایشان هم از علاقه من به خودشان مطلع هستند.منتها همانطور که خدمت ایشان عرض کردم استدلال اینگونه اثبات میکند که آسترولوژی هرگز صحتی نداشته و ندارد.با اینکه خود من سالهاست مدرس آسترولوژی هستم. اشکال آسترولوژی اشکالی ذاتی است .نه اینکه روش شمال هند با جنوب هند یا سیستم کی پی با سیستم دیگر فرق کند.بلکه ذات تمام علومی که از آینده سخن بگویند دروغ و نادرست است.برای اینکه آنچه در سرنوشت انسانها قطعا موثر است،ژنتیک انسان است.حکومتی که برای فرد تعیین حدود میکند. تریبت خانوادگی و محیطی فرد و از همه مهمتر درجهء عقلانیت فرد و تلاشی که برای تکوین و تکوّن خود انجام میدهد و قطعا یکسری افسانه های یونانی و هندی در جنگ ستاره ها با یکدیگر نمیتوانند زندگی و خصوصیات فردی را تعیین کنند.همینکه دو نفر در یک ثانیه ئر یک یا دو بیمارستان کنار هم متولد میشوند و سرنوشتی کاملا مغایر دارند،دلالت بر اثبات این امر دارد. اما خود جناب استاد ارژنگی بعلت دانش دچار مغلطه میشدند.یکی از موارد مغلطه این است که از دو اصل درست یک اصل نادرست را نتیجه بگیرید. چون تاثیر ستارگان و سیارات امری علمی است،در تعیین حدود اینها اساتید آسترولوژی دچار اشکال میشوند. مثلا من در تفسیر یک جدول ولاده لااقل ۵۴ مورد را باید بررسی کنم.بعضی از این موارد قدرتی ۱۰ برابر آیتم دیگری دارند.پس شما ۵۴ مورد را در یک امر آسترولوژیکی باید بررسی کنید در حالی که بعضی از آنها ۱۰۰ در ۱۰۰ ضعف دارند و بعضیها مثلا ۸۰-۹۰ درصد اجازه ء انجام کارهارا میدهند.فرض کنید شما رای گیری میکنید بین یک عده ۵۴ نفری بعضی ها رایشان مثبته بعضی ها منفی است منتها قدرت رای بعضیها ۱۰ تا حساب میشود بعضی ها ۶ تا و غیره.خب معلومه که نتیجه آراء امری درصدی است و هر درصدی ضریب خطا دارد.برای همین من در اثبات آسترو لوژی عرض میکنم اگر میخواهید استدلال شهودی داشته باشید بجای اینکه ما زمان را به شما بدهیم و شما حادثه را تعیین کنید،حادثه را به شما میدهیم و شما تعیین زمان دقیق وقوع اتفاق را بنمایید.مثلا من زمان دقیق ولاده یک فردی را به شما میدهم شما بگویید این فرد چه ماهی پایش شکسته.یا چیز دقیقی از این دست که نشود با تخیل درست گفت.اگر دوست عزیزم جناب عبدالحسین موافقت نمودند .تاریخهای دقیق تولد را با حادثه ها برایشان در همین سایت مینویسم و نتیجه فرمایشات ایشان را همینجا درج میکنم.اما دوست گرامی جناب سیدنی ، آینده حرکت تمام مواد تشکیل دهندهء وجود منه بعلاوه تمام آنچه آنها را تحدید یعنی تعیین حدود میکند.اعم از جامعه-غذا-اختیار -تابش ستاره امواج موبایل و غیره.اینکه ما گرته برداری کنیم و امری را مطلق بدانیم از دید منطق نادرسته.به همین علت با اینکه خود من استاد آسترو لوژی هستم و جوابهای درستی از مسائل میگیرم،نتیجه میگیرم این جوابها امری استدلالی نبوده و از کانالهای دیگری وارد میشود که یکی از آنها امور مختاری هستند که خودشان در این امر دخالت میکنند.استدلال منطقی تمام این علوم را رد میکند چون مدعای نفی داریم باید منتظر مدعای اثبات باشیم که شرایطش عرض شد. شاد باشید

 21. ایلیا

  با سلام خدمت استاد عزیز.
  قبل از هر چیز باید بگویم که دامنه اطلاعات من زیاد نبوده فقط در حد خواندن چند رساله و دیدن کتب قدیمی میباشد.
  من هم بانظر شما موافقم که علوم غریبه منطقی نیستند.اما منطقی نبودن آنها می تواند دلیل نفی آنها باشد ؟وآیا تمام کسانی از قبیل ابن سینا،میرداماد،شیخ بهایی،ابوریحان بیرونی،امام محمد غزالی،سکاکی،آصف برخیا و …که کتابهایی در مورد علوم غریبه نوشته اند اشتباه میکردند و تنها بدلیل اینکه منطقی نیستند آنها را در کنیم و چرا خود ابن سینا که در مورد من منطق و فلسفه کتاب دارد در باب علوم غریبیه کتاب نوشته است؟

  در مورد شرف الشمس که در روز ۲۰فروردین (یکشنبه ) میباشد با شما موافقم و لی در مورد ساعت شرف الشمس یکی ساعت اولیه روز یکشنبه میباشد(از طلوع آفتاب به مدت یک ساعت و چهار دقیقه )و ساعت بعدی شرف الشمس ساعت هشتم روز یکشنبه(همان ساعتی که گفتید )میباشد.امابا توجه به اینکه روز یکشنبه متعلق به شمس میباشد بهترین ساعت برای کتابت آن ساعت اول روز می باشد .

  و در مورد نوشتن باید بگویم که در مورد شکل نوشتن آن مشکل دارم یعنی اینکه چطور باید نوشته شود (مثلا نردبان ۲پله باشد یا ۳ پله ، ۴ الف مساوی باشند یا مثل انگشتان دست بلند و کوتاه باشند و واو آخری مثل شمشیر بر روی نوشته کشیده شود یا …

  و در آخر از شما بخاطر سایت خوبتون تشکر میکنم.

  1. استاد

   با سلام.شما مثل اینکه نوشته های من رو خوب مطالعه نمیکنید.من کی گفتم علوم غریبه منطقی نیست؟؟؟؟ من میگویم کتابهایی که در این باب نوشته شده دروغه نه اینکه این موضوع دروغه! از طرفی انتساب کتب به یک مشت دانشمند محل بحثه. مثلا آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان بوده. در حالی که وجود خود سلیمان در تاریخ اثبات نشده ،چگونه کتابش پیدا شده؟؟؟؟آنهم در مورد علوم غریبه؟؟؟ در مورد شرف شمس هم توضیح دادم شرف شمس یک منطقه از آسمانه که خورشید وارد آن میشه .زمانش هم از ۱۸ درجه و ۵۹ دقیقه برج حمل است(درجات خورشید) تا ۱۹ درجه و ۱ دقیقه برج حمل تمام محاسبات شما ناردسته.اینکه ساعت ابتدایی روز یکشنبه مربوط به ساعت خورشیده/:باید بگم این ساعتنامه خرافی و خنده دار و سنتی ربطی به آسمان و مسائل فلکی نداره و بیشتر بدرد دعانویسهای جیب بر میخوره. از طرفی امسال و سال بعد چون خورشید هیچ قدرتی نداره بعللی که ذکر شد هر چی شما بنویسید برعکس نتیجه میده. در مورد طلسم شرف شمس هم حدود ۸۴ روایت وجود داره ولی بخاطر اینکه افرادی ناشی ممکنه آن را عمل کنند هر چند که هیچ اثری جز بدبختی نمیبینند،ولی با این حال شایسته نیست انسان باعث گرفتاری مردم بشه. هر چند که اگر فرد شایسته ای هم پیدا بشه باز هم قصد ندارم آنچه را که دارم به کسی منتقل کنم. منم ممنونم از شما. شاد باشید.

 22. حسین

  سلام استاد اوسعی عزیز سال نو مبارک خوشحالم که می بینم هنوز مطالب مفید بدون هیچ چشمداشتی می نویسید موفق باشید.سوالی دارم در مورد امری که ممنون می شم اگر لابق دانستید برایم همینجا پاسخ بگذارید یا ایمیل بفرمائید و این مطلب را لطفا عمومی منتشر نکنید.ممنونم
  —————
  با سلام حسین عزیز. من از ایتن حقه بازیها زیاد دیدم. اما اگر خواستید تلفن بزنید تا توضیح بدم خدمتتون. شاد باشید

 23. سعید

  سلام خدمت شما امیدوارم که خوب و خوش باشید
  دو نکته و یک سوال می خواستم از شما بپرسم
  ——————
  با سلام جناب سعید ممنونم از اینکه اشتباهات تایپی را گوشزد نمودید. جناب سعید چون جداول آسترولژیکی ما به تاریخ میلادی هستند محاسبات من بر اساس همان تاریخ میلادی بوده منتها در ایام هفته اشتباه تایپی بوده مثلا چون شنبه چهارم اردیبهشت بوده من اشتباها عدد ۴را پشت سر شنبه نوشته بودم خوانده میشد ۴ شنبه. که روز هفتگیش از روی هر تقویمی میشه دید.تمام محاسبات نجومی دیگر کاملا درست هستند و هیچ ایرادی ندارند چون بار ها آزمایش کردم . اما تاریخها همانطوری که گفتم دقیقا ۸ آپریل میشود که میشود ۲۰ فروردین ومیشود ۲۳ آپریل در عصر دوشنبه بوده .ممنونم از تذکر بجای شما و دقت نظر شما.شاد باشید.

 24. seyyed kamal

  ببخشید استاد پس همینجا جواب بدین

  متشکرم

  1. استاد

   سلام پاسخ شما رو جایی که پرسیدید دادم.اگر نگرفتید دوباره بپرسید.

 25. hamid

  سلام استاد

  اگر قران را قبول داشته باشیم …می توانیم وجود حضرت سلیمان را اثبات کنیم(کلمه ی سلیمان حدودا ۲۰ بار در قران تکرار شده)…دوما اگر وجود حضرت سلیمان در تاریخ اثبات نشده چه طوری اصف رو به عنوان وزیر حضرت معزفی کرده اند؟
  “””سوما وجود پیامبران دیگه رو چه طوری اثبات کردند(با همان تاریخ یا …) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟”””
  (استاد بنده شاگرد جدیدتان هستم(اگر قابل بدانید)بنابراین سخت است در ابتدا که بتوانم با استدلال و منطق سوال یا خواسته ای را بیان یا مطلبی رو ارائه دهم …اما راه میوفتم…!!!)
  ممنون و متشکرم
  ارادتمند شما

  1. استاد

   با سلام. حمید گرامی صحبت شما در مورد کتاب آصف بن برخیا بود نه قرآن.منهم گفتم در تاریخ وجود چنین فردی مورد بحثه و تاریخ با کتب دینی فرق داره. بعبارت ساده تر وقتی وجود حضرت سلیمان که بقول شما در قرآن آمده محل بحثه، و بفرض داشتن علم نبوت کوچکترین علم غریبه ای بلد نبودند بلکه لینها معجزه ای بود که خدا به ایشان هبه نموده بود، و وجود آصف ابن برخیا در هیچ حدیث معتبری نیامده. کتابی که به فارسی و عربی نوشته شده چطوری معتبره ؟؟؟در حالی که اگر هم برخیایی وجود داشت کتابش باید عبری باشه؟؟؟ شما لطف دارید منتها اول روش استدلال را از توحید مطالعه کنید بعد .شاد باشید

 26. سعید

  سلام

  سوال من این بود
  چون در جای اول شما درجات مربوط به ماه و زحل و… رو یک چیز اشاره کردین و در جای دیگر در در۱۰درجه نوشتین مثلا زحل ۱درجه
  اگر اینطوریه؟چطور امکان داره تو ۱۵روز زحل از ۲۶درجه میاد ۱درجه؟
  اگر این سوال منو جواب بدید ممنون می شوم
  نقل قول
  ۷اپریل
  خورشید ۱۹ =درجه برج حمل ماه= ۱۲.۰۵ برج عقرب عطارد=۲۴.۳۳ حوت

  زهره = ۴.۱۹ جوزا مریخ=۳.۵۲ سنبله و در رجوع است مشتری=۱۴.۵۸ برج ثور زحل=۲۶.۴۴

  نقل قول
  ۲۳اپریل
  خورشید=۱۰ حمل ماه=۵.۳۹ ثور راس=۱۱.۱۹ عقرب ذنب =۱۱.۱۹ ثور عطارد=۱۳.۱۱ حوت زهره=۲۲.۱۰ ثور مریخ=۱۰.۱۷ اسد

  مشتری=۲۴.۳۴ حمل زحل= ۱.۳۹ میزان و در رجوع

  1. استاد

   سعید جان سلام ببخشید. شما من رو هم به اشتباه انداختید دوست من. چون برای نوشتن تاریخ دوستان من تایپ کرده بودند….ببین عزیزم …. خورشید در ساعت ۳٫۲۵ پی ام روز یکشنبه ۸ آپریل۱۹ درجه و ۳ دقیقه و ۸ ثانیه است.روز یکشنبه ۸ آپریل میشود مقارن با ۲۰ فروردین علت جابجایی خورشید در ۱۹ حمل به ۲۰ فروردین لحظه سال تحویل است. و چون خورشید در هر ساعت حدود ۲٫۵ دقیقه در آسمان جا بجا میشود پس باز هم میشود حدود ۲٫نیم بعد از ظهر.بذارید زودتر تاییدش کنم تا مشکلی دوباره پیش نیامده بعد الان جوابشما را عرض میکنم.سعید عزیز…. در مورد بعدی …. ببینید ما در محاسبهء اول ۱۹ حمل به غربی را گرفتیم پس فرق آیانامسا را اضافه نکردیم که یک برج کم کنیم. چون میدانید که الان آیانامسا شده حدود ۲۴ درجه که باید رو به برج قبلی حرکت کنیم.چون زحل در روز ۲۳ آپریل میرسد به ۲۵٫۳۵ میزان و در رجوع است اگر فرق آیانامسارا که حدود ۶ درجه است به آن اضافه کنیم بعلاوه حرکت زحل حدودا میشود نزدیک دو درجه از برج میزان که البته عدد دقیقش را محاسبه کردم.مساله این است که محاسبه اول بر اساس نجوم غربی بود و دومی نجوم ایرانی امیدوارم متوجه شده باشید…شاد باشید

 27. سعید

  درست است

  و سوالات اخر من
  اگر طبق فرمولات دستی هم حساب کنیم دقیقا چیزی بدست میاد که در ده درجه برج حمل نوشتید
  فقط خواستم بدانم اینقدر حالت ضربگی زحل قوی هست که حتی اگر ۲۰درجه نیز از شرفش دور باشد و حالت افتادگی نیز داشته باشد بازم تاثیرش بر شمس خیلی زیاد است؟
  و ایا برای قمر شرفش کافی نمی باشد؟و حتما باید در داخل جرم مغناطیسی مشتری باشد؟
  و سوال اخر مقارنه مشتری با شمس می تواند اثر خوبی بر شرف شمس داشته باشد یا خیر؟
  بر طبق روش هندی منظورم هست
  تشکر از شما

  1. استاد

   با سلام مجدد سعید گرامی .زحل همیشه دشمن قمر و خورشید است.با این حساب اگر شرف شمس زمانی باشد که مریخ یا زحل با نظرات خاص یا عام خود این دو را ضربت بزنند یا در اتصال یا مقاله یا تربیع راس و ذنب باشد این موضوع باطل است. از طرفی اگر خورشید در آسمان نباشد لحظه شرف شمس باطل است و بهتره که عمود بتابد یعنی نقطه ظهر باشد. در مورد شرف قمر هم همینطور. باید حتما در آسمان باشد و باید این دستورات زیر نور انها انجام شود. در ضمن بر اساس آسترولوژی اگر معیار عمل روحانی باشد باید خانه های ۹ که مسئول روحانیت است با خانه ء ۵ و خانه ۱۱ که مسئول نتیجه نهایی است تمام سیگنیفیکاتورهایش تقویت شده باشند بعلاوه ء ماه که قوی باشد یعنی منظور نظر کواکب نحس نباشد.در خانه های مهم جدول باشد. چون زحل در شرفش خیلی قوی است تاثیرش بر ماه خیلی زیاد است و نظرش هم مقابله یا تمام دشمنی است. البته یک دستور در آسترولوژی هندس هست که اگر کوکبی در شرف در رجوع باشد ،هبوط بحساب میآید.که مشغول بررسی این قاعده هستم. اما حتی اگر اینطور باشد باز هم شرف شمس امسال باطل است و سال بعد بدتر از امسال.اما در مورد ماه….شرفش خیلی عالیه. در جرم مغناطیسی بودن مشتری هم خوبه منتها در اتصال ذنبه که فوق العاده دشمن ماه هست. لزومی نداره حتما در اتصال مشتری باشه. همینکه با زهره هست خوبه منتها فاصله شان خیلی دوره و در اتصال ذنب بودنش خیلی خیلی بده .یعنی هزار درجه بدتر از قمر در عقرب…. اتصال مشتری با خورشید تا حدودی به خورشید سعادت میدهد اما مشتری را نحس میکنه . بهتر اینه که مشتری با نظرات خاص خود یعنی ۵ و ۹ به خورشید نظر داشته باشد.اگر سوالی بود میتونید تلفنی هم بپرسید.ممنونم و شاد باشید

 28. سعید

  خیلی تشکر می کنم
  اگر وقت داشتین و شد بعدا ۱۹درجه برج حمل هندیشو می گم هم نگاهی بندازین
  خیلی تشکر بابت وقتی که گذاشتین بابت جوابگویی
  موفق و شاد باشید

  1. استاد

   سعید عزیز سلام. ۱۹ حمل اساسا غربیه و هندیها به این معتقد نیستند نمیشه هم درجات ایرانی رو ببینیم و هم هندی رو که!!! اگر ۱۹ میگیرد یعنی غربی و ایرانی و اگر میخواهید هندی در نظر بگیرید میشه ۱۰ حمل که نوشتم. ممنونم و شاد باشید

 29. زینب

  سلام استاد

  من یه سوال دارم

  شما می فرمایید که امسال و سال دیگه همچون پارسال شرف شمس نداریم
  بهر حال چون استاد این کار شما هستید قبول

  حالا سوالی که دارم اینه که آیا دعا کردن وقت و زمان داره ؟ مثلا اگه قمر در عقرب باشه یا همین حالتی که در این مقاله توضیح دادید باشه ؟ فرقی میکنه ؟

  من که به عنوان یک فرد عامی هستم قاعدتا هر موقع بخوام دعا کنم نمیتونم دنبال این ساعات باشم .

  ممنون میشم من را روشن بفرمایید

  1. استاد

   با سلام. خانم زینب من نگفتم شرف شمس نداریم.چون شرف شمس خواه نا خواه میرسه. اما اینکه گفتم شرف شمس نداریم یعنی شرافتی از نظر امواج کیهانی برای خورشید متصور نیستم. ساعت دعا از دید شیعه ساعاتی است که روحیات انسان تغییر میکند یا ایام و اماکان خاص و از دید عقلا…چون خدا همیشه هست،نیاز به زمان دعا نداریم. در هر حال ربطی به ستاره ها قطعا نداره.شاد باشید

 30. یلدا

  سلام

  من اولین باره به سایت شما میام

  زیادم از این علوم و ستاره شناسی آگاهی ندارم .

  یه سوال داشتم که امیدوارم جواب بدید

  من امسال اعمال شرف الشمس رو حدود ساعت ۳٫۵ بعد از ظهر انجام دادم
  اما اینطور که شما گفتید نتیجه عکس میده
  میشه کمکم کنید چکار باید بکنم
  تو رو خدا راهنماییم کنید

  1. استاد

   با سلام.امسال شرف شمس اساسا ۶ اردیبهشته.و ۴۰۰ شرط برای این اعمال باید اعمال بشه تا فایده بخش باشه یا اثر منفی بده. نگران نباشید.بقدری کار شما بی اعتباره که اصلا اثر بد هم نداره چه برسه به اثر خوب. هیچج اتفاقی نمی افته.درست مثل اینکه شما یک کاغذ مچاله کنید فکر کنید نارنجکه. خب معلومه این نه نتیجه خوب میده نه نتیجه بد. نگران نباشید ولی دنبال این دروغها نباشید بهتره.اگر هم دوست دارید در توهم فرو برید خب…خودتون میدونید.شاد باشید

 31. اعظم

  سلام. سال نو مبارک. خسته نباشید. میشه راجع به ساعات شرف قمر هم بگید. چه روزها و چه ساعتهایی مناسب دعا کردنه. ممنون. شاد باشید و سربلند و سبز

  1. استاد

   سلام ممنونم سال نو شما هم مبارک باشه.نفرمودید مشترکاتتون چیه؟اگر منظورتون ازساعات دعا ساعات ستاره شنایسه باید عرض کنم خود ستاره شناسی هیچ سندیتی نداره و اصلا معنا نداره که خدا دعای مردم را با ستاره ها استجابت کنه.حتما مقالات من رو بخونید و ادامه مطالب شما را از شک و تردید خارج میکنه. شاد باشید.

 32. زینب

  سلام

  اینم یه حرف حساب ( البته ببخشید)

  حالا سوالی که میمونه برام اینه که اصلا اهمیت شرف شمس چیست ؟ مثلا اون همه اعمال انجام بشه که چی بشه

  سوال دیگه دارم ( در کل) آیا طلسم کردن جادو کردن وجود داره؟
  آیا این وجود داره که باعث بشی یکی ترقی کنه یا به ذلت بیفته ؟ آیا همه اینا زاییده ذهن نیست ؟
  مرسی

  1. استاد

   با سلام.عرض کردم هیچ اتفاقی نمیافته. نه فایده داره نه ضرر. برای اینکه اساسا افعال شما تاثیری در عالم روحانی نداره که انتظار عکس العمل خاصی را بشود از آن عالم داشت. ۲: تنها استاد عامل قاره آسیا سالهاست کاری در این زمینه انجام نمیدهد پس در کل قاره آسیا بر اساس استدلال (نفی) که شرطش اشتهار موضوعی بر کذب است ، نه طلسم داریم و نه جاد و و نه موکل . اما اصالتش درسته. بله .منتها ذلت و عزت رو نمیدونم منظورتون چیه؟ ولی همانطوری که یک حیوان میتواند به شما ضرر بزند و ضرر محدودی دارد اما بعضی ها ناقل بیماریهایی هستند که میتوانند کل زندگی شما را بخطر بیندازند کسی که این موجودات را تحت تصرف خویش دارد قدرتهایی از این دست هم دارد.اما در قاره آسیا خبری نیست جز همان فردی که عرض کردم ایشان هم بیش از ۷ ساله کاری برای کسی انجام نداده.حالا خودتون قضاوت کنید. شاد باشید.

 33. hamid

  سلام استاد
  دوباره یه سوال دیکه (ببخشید خیلی مزاحم شده ام)
  استاد شما در جواب جناب “ایلیا “در بالا فرمودید که “”تمام محاسبات شما ناردسته.اینکه ساعت ابتدایی روز یکشنبه مربوط به ساعت خورشیده/:باید بگم این ساعتنامه خرافی و خنده دار و سنتی ربطی به آسمان و مسائل فلکی نداره “”” اما چرا یکی از ۱۲۹ شرط که فرمودید ۵۹:رعایت ساعت نجومی سنتی مثلا روز جمعه اولین ساعت بعد از طلوع که متعلق به زهره است

  شرط ۵۹ همان ساعات فلکی نیست؟؟ (البته شرط های بعد از ۵۹ مباحث فوق تخصصیه استرولوزیه که فقط هم یک نفر از پسش بر میاد…تنها شاگرد استاد فریدون ارژنگی )

  ممنون و متشکرم
  ارادتمند شما

  1. استاد

   ببین دوست عزیز…. ما یک نجوم علوم غریبه ای داریم یک نجوم رصدی . زمانی که بحث ما در مورد شرف شمسه ،باید لحظه شرف شمس را ببینیم.پس ارتباطی بین ساعتنامه و شرف شمس نیست! کما اینکه لحظه شرف شمس ممکنه نیمه شب باشه کما اینکه در ۴ اردیبهشت در شبه. این نجوم سنتی یک موضوع خرافیی هست که در اعمال علوم غریبه گفته اند که باید رعایت بشه.ایام هفته از خرافات ستاره های ایجاد شده که همه چیز مال آنها شده و روزهای هفته هم متعلق به آنها شده.برای همین به شنبه میگویند ساتر دی.یعنی روز ساترن یا زحل.یکشنبه شده سان دی یعنی روز خورشید. و از اساطیر یونانی و غیره این موضوع برگرفته شده چون سیارات را ۷ تایی میدانستند .اگر گالیله قبلا بود احتمالا هفته ما میشد ۹ روزه.برای همین از هیچ طریقی عدد ۷ خاصیتی ندارد و مقدس نیست.اساسا عدد مقدس نیست. اما به هر حال جزو لاینفک دستورات علوم غریبه رعایت این موضوعه.چون ساعت اول و هشتم روز یکشنبه متعلق به خورشید دانسته شده و اسماء خاص خودش را دارد برای اعمال خورشیدی ثبت شده. و دانستن ساعات فقط رعایت ساعات نیست هماطور که در قبل گفتم ساعت اول روز یکشنبه موکل خاص روز موکل ساعت خاص و موکلین خورشید و اعوان خورشیدی هستند که در تقسیمبندیها به این روز منتسب نموده اند و ما مجبورا باید رعایتشان کنیم. اما سوال این دوست ما در مورد شرف شمس بود.شرف خورشید امری رصدی است و با ساعتنامه دعانویسی یا غیر رصدی ارتباطی نداره. در مورد شرایط نجومی ،بیشترین شرایط برای طلسمات متعلق به آسترولوژی هستند که حدود ۲۶۲ شرط میشود. و تنجیم.تنجیم به دو معنیه یکی رصد ستاره هاست و دیگری رصد و استقبال کوکب مورد نظر در تسخیر با توجه به آن کوکب که در علم تسخیرات مشهوره و سکاکی در الشامل فی بحر الکامل فصول تنجیم دارد اما در آن فصول روش تسخیر مرتبط با کواکب گفته شده. بله ریشه ساعتنامه خرافی است اما چون اذنی که از استاد میگیرید به آن موضوع مرتبطه باید تماما رعایت شود.سوال شما درست مثل اینه که در مقاله ء اخیر آسترولوژی را نوشتم نادرسته اما شرایطش را ذکر نمودم. اگر بگم استادم و شرایط را ندانم ،خب میگویند حتما اینها را ندیدی.پس مینویسم که بدونند چرا. اما از طرفی منظور من این بود که ستاره ها در سرنوشت ما نقش ندارند اما وقتی موکلین منسوب به خورشید در شرف شمس میخواهند یا عزایم ۲۵ صفحه ای و ریاضات ۲۸ روزه منتهی به نوشتن یک شرف شمس بشه،قطعا باید آسترولوژی بحساب بیاد.منظور اصلی این است که ممکنه رعایت یک موضوع در جایی خرافی و دروغ و در جای دیگری تایید شده باشد.مثلا استفاده از ذکر برای شیرنتر شدن کیک میشود امری احمقانه و خرافی.اما اینجا استفاده از ذکر خرافی است اما برای مطالب عرفانی یکی از مهمترین اصوله.در شرف شمس خوبه که ساعت ساعت خورشید باشه و روز یکشنبه باشه اما مهمترین موضوع در تعیین شرف خورشید،درجات خورشیده و درجات ربطی به ساعتنامه سنتی نداره. موضوعی یادم آمد. بسیاری از دوستان در روزهای عید شرعی مثلا ولادت پیغمبر ازدواج میکنند.اتفاقا از دید استرولوژیکی بعضی از این ایام (از دید آسترولوژی) کاملا نحس هستند و هیچ شرافتی ندارد.عید مذهبی با رصد آسترو لوژی فرق داره. امیدوارم درک کرده باشید موضوع چیه.اگر سوال بود در خدمتم. شاد باشید

 34. زینب

  سلام

  مرسی از پاسختون
  ۱-منظور من از سوال اول این بود که فرضا شما یا استاد شما( نه افراد عامی) اون اعمال بخورو … را انجام دهید که چی بشه شرف شمس بنویسید؟ بعد این شرف شمس که توسط شما نوشته بشود چه اهمیتی دارد ؟
  ۲-لطفا به من یک ذره آگاهی اولیه بدین به زبان خیلی ساده بفرمایید “…تنجیم به دو معنیه یکی رصد ستاره هاست و دیگری رصد و استقبال کوکب مورد نظر در تسخیر…”
  تسخیر کردن یعنی چه؟

  خیلی ممنون از اینکه حوصله بخرج میدهید و باعث روشن شدن افکار میشوید

  1. استاد

   با سلام خدمت شما.اعمال علوم غریبه برای به تسخیر در آوردن و متحد شدن با نیرویی بنام موجودات غیر ارگانیک است.تسخیر در علوم غریبه یعنی این موجودات را تحت سلطه در آوردن برای استفاده های مادی و دنیایی .این اعمال شرف شمس (بشرط صحت)سبب تغییر در زندگی دنیایی خواهد شد که آثارش را قبلا گفتم. شما فایلهای علوم غریبه را بخوانید بهتر متوجه میشوید.شاد باشید

 35. hamid

  سلام استاد
  خیلی ممنونم جواب بسیار قانع کننده بود (مثل همیشه) “”بنده به دلیل کمبود علم و اگاهی مدام به چالش و تناقض میوفتم که تنها راه حل ان سوال کردن از محضر شما می باشد امید وارم که باعث ناراحتی و زحمت نشده باشم””
  ارادتمند شما

  1. استاد

   با سلام . ممنونم از شما دوست گرامی.هر پرسش شایسته ای بار علمی سایت را بالا خواهد برد و رفع شبهات بشرطی که پرسندهء سوال رفتاری به مثابه شما داشته باشد تا شایسته ء پاسخ باشد. ممنونم دوست گرامی .من از انتقاد خیلی بیشتر از تعریف خرسند میشوم. شاد باشید

 36. vahab56

  باسلام منم به این چیزها اعتقاد ندارم ولی این جمله شما منوگیج کرده که میگید اگرامسال انجام بشه نتیجه برعکس میده ایا واقعا اگه اون ۴۰۰شرط اعمال بشه تاثیر گذار هست ؟حالا به فرض که امسال شرف شمس داشتیم ایا میتونست تاثیر مثبت داشته باشه یا اصلا کلا بی تاثیره چه با ۴۰۰شرط چه بی شرط؟ چه شرف داشته باشیم چه نداشته باشیم؟ مرسی

  1. استاد

   با سلام .دسوت عزیز این چیز ها واقعیت داره من کی گفتم واقعیت نداره؟عرض کردم شرایطش بقدری سخته که در جهان بیش از ۵ نفر این قدرتها را ندارند. روش استدلالش هم ساده است کسی که دو تا امتحان را که گفتم انجام بده میشه استاد عامل.اگر یک چنین کسی کنار شما باشه یکی از ۴۰۰ شرط هست که بیش از ۹۰ درصد کاره. آنوقت برای شرف شمس حداقل ۲۸ روز ریاضت،آنهم نه برای طلسم شرف شمس بلکه برای عزیمتی بنام جلجلوتیه باید انجام بدید.بله اگر ۴۰۰ شرط باشه حتما نتیجه میده اولین شرطش هم اینه که کسی با این عزیمت هر چی را که خواستید برای شما بیاره مثلا پول و جواهر و غیره.این معیار صحت گفتار مدعی علوم غریبه است و خواندن کتاب بسته.خب معلومه در حضور کسی که قبلا این دو تا امتحان را انجام داده شما هم نتیجه میگیرد.شاد باشید

 37. محمد

  با سلام
  به نظرم شما اختلاف آیانامسا رو در محاسبات شرف شمس حساب نکردید

  1. استاد

   دوست گرامی من از دو روش محاسبه شرف شمس را انجام دادم ۱:شرف شمس به اعتقاد ایرانیها که ۱۹ حمل میشه.خب طبعا نباید آیانامسا که اصلی هندی است در آن استفاده شود. ۲: شرف شمس هندی که ۱۰ درجه حمله و با سیستم آیانامسای کریشنا مورتی محاسبه شده.روی ادامهء مطلب کلیک کنید متوجه میشوید.

 38. وحید

  با سلام و عرض خسته نباشید
  استاد صحبت من رو جسارت تلقی نکنید … اگر بنا بر صحبت شما این علم دروغ باشه چرا شما حاضر شدید ۱۲ سال از عمرتون رو صرفش کنید . اصولا این علم چه کارکردهایی داره …

  1. استاد

   با سلام .جناب وحید این چه سوالیه؟؟از شما بعیده! خب دوست گرامی تا قبل از اینکه من وارد این علوم نشدم که متوجه نمیشوم نادرسته که!! در ضمن آن زمانی که من وارد علم آسترولوژی شدم فقط ۱۷ سال داشتم! از ۹ سالگی با کتاب یوگاو آشنا شدم و از ۱۳ سالگی مشغول کتب مختلف ذکری و دعائی شدم.من که خدا نیستم که همه چیز را از روز اول بدانم! در ضمن این سوال خصوصی شما چه ربطی به روش استدلال داره؟فرض کنید من اصلا ۸۰ سالم بود آیا معصوم هستم؟شما با من چیکار دارید؟؟؟ روش استدلال میگوید این علوم نادرسته همین!در مورد کارکردهایش هم اگر وقت میگذاشتید اینهمه مقالات من در باب علوم غریبه را میخواندید مشکل شما حل میشد.من که نمیتونم تمام مقالاتم را دوباره برای شما بنویسم!

 39. وحید

  استاد … همینکه وقتی یه راهی رفتین و متوجه شدین این راه دروغه و نمیزارین ماها به سمتش بریم خودش یه دنیا ارزشه … از وقتی که گذاشتین سپاسگذارم …

  1. استاد

   با سلام. ممنونم. شاد باشید

 40. vahab56

  با درود فراوان خواهش میکنم که نظرتون رو درمورد این مسایل متافیزیکی هم بفرمایید که ایا واقعییت دارند یا اینکه بهشون بها بدیم یا نه عذر میخوام من نمیتونم مثل شما ۱۲سال دنبال کشف حقیقت برم واصلا با وجود شما فکرکنم کاردرستی هم نباشه این کار ،حالا مواردی که میخواستم بپرسم ۱-کتاب راز ومسایل مربوط به ان ۲-تاثیرروز ناخن گرفتن بر احوال زندگی که شیخ بهایی دراین مورد مطالبی نوشته ۳-مطالبی که درمفاتیح الجنان نوشته شده اعم ازدعا برای خوب شدن فلان عضو بدن ۴-ضمیر خوداگاه یا ناخودآگاه ۵-تاثیرگناه دربوجود امدن زلزله یا سایر حوادث طبیعی ۶-صله رحم وتاثیربر طول عمر ۷-ازدواج وتاثیر برمال واموال (به طورعامیانه :این که میگن ازدواج کن بعدش همه چی خوب میشه )
  ۸-درامد نامشروع وبیمارشدن ۹-فال حافظ …فالهای دیگه که میدونم برای سرگرمیه فال حافظ هم فکرمیکنم همینطور باشه ولی بعضیها اصرار دارند که درسته
  ممنون ومتشکرم

  1. استاد

   با سلام خدمت شما دوست بسیار گرامی. بی مقدمه عرض میکنم ۱:کتاب راز و افسانهء طرح شده نسانه و عامل بیماری روانی است .چون توهم با ایجاد واقعیت فرق میکند ۲:کاملا غیر استدلالی است و چون تناسبی بین موضوع و محمول نیست عقلا آنرا باور نداریم و معلوم هم نیست بعلت تصحیف و تدلیس اسناد اینها از شیخ باشند.هر چند خود شیخ بها هم زیاد فرد شایسته ای از دید من نبودند.اگر بودند در نسخهء دستخط خودشان که در مخزن خطی مرکز تحقیقات بود در نسخهء نفایس الفنون نمیفرمودند برای بستن ادرار یک انسان که عذاب بکشد چنین و چنان کنید.مخصوصا که داستان طرح شده هم از ریشه نادرست است. ۳: باید اسناد آن ادعیه را دید(بشرط اثبات حقانیت دین) اما چون حتی یک دعا یافت نشده که سند متواتر باشد بقیه ایجاد صرفا ظن و گمان صحت میکند. و برای پذیرش آنها باید سلسله اسناد را دید (یعنی کل راویان) و چون اسناد ادعیهء شفا وجود ندارد آنها قابل اهمیت نیستند هر چند که اجابت دعا به معنای شفا گرفتن بیماری نیست.اگر بود دکتر ها بجای دارو نسخه مفاتیح میپیچیدند . ۴: ضمیر ناخود آگاه ضمیری است که در زمان هوشیاری از فعالیت کمی بر خوردار است و ضمیر خود آگاه همین هوشیاری شماست که بحثش طولانیه ۵:از نظر علمی کاملا غلطه.چون خیلی زلزله ها در اقیانوسها اتفاق میافتاده که انسانی در آنها نیست شاید خرچنگها کفر گفته اند.که زلزله آمده.۷:من باور ندارم خلاف حسسه ۸: ارتباطی به هم ندارند استدلال شهودی داریم که اینطور نیست ۹: تماما دروغ و مسخره هستند . ممنونم و شاد باشید

 41. زینب

  سلام از جوابی که به نفر قبلی دادین خیلی خرسندم چون برای منهم سوال بودند

  نظرتون راجع به این چیه که میگن
  اعمال و رفتار انسان( مثل دروغ گفتن- ناصداقتی-…) باعث میشه که یکسری گسستها ( درد- بیماری- ناآرامی- …) در زندگی آدمها بوجود بیاد

  مرسی

  1. استاد

   با سلام.موافق هستم.چون دروغ گفتن غالبا بعلت ترسیدنه.ترس از طرد شدن- آسیب دیدن از دست دادن عزیزان که انسان به آنها محتاجه.و تفاوت رفتار درونی با خارجی این ایجاد پارادوکس و گسست میکنه.بزرگترین دروغ هم همین مجموعهء احمقانهء “راز” هست.که واقعا مریضهای روانی را روانی تر میکنه.برای اینکه بین واقعیت و خیال تفاوت و شکاف زیادی ایجاد میکنه. شاد باشید

 42. حنانه

  سلام.ضمیر ناخود آگاه در زمان هوشیاری از زیاد فعال نیست یعنی در خواب یا حالت ناهوشیاری فعال است؟کار ضمیر ناخود آگاه چیست و به چه درد می خورد؟ و چه استفاده ای از ضمیر ناخودآگاه میتوان داشت؟

  1. استاد

   با سلام ضمیر ناخود آگاه نسبت به خود آگاه مثل چوبی است که داخل آبه آن قسمتی که داخل آبه نا خود آگاه و آنقسمتی که خارج آبه خود آگاهه.نسبتشون هم عکسه.اما منظورم خواب نبود.تمام وجود ما برآیندی از ناخود آگاه ماست که ابعاد غیر هشیارانه ماست و ابعاد هوشیارانه ما مربوط به ضمیر خودآگاه ماست.

 43. سهراب

  استاد درباره طالع رسول الله واگر زایچه انرا هم دارید لطفا در سایت بگذارید ممنوم

  1. استاد

   بله.جدول ایشون رو هم درست کردم . در شرایط خاصی شاید آنرا ارائه دادم الان مردد هستم. شاد باشید

 44. vahab56

  باعرض سلام وتشکر که به سرعت پاسخ بنده رو دادید ضمن تشکر بنده یکی ازسوالات قبلی رو فراموش کردمعنوان کنم واون درباره آزمایشاتی هست که یک دانشمند ژاپنی انجام داده بود واسم دقیقش رو درست یادم نیست فکرکنم کیموتو بود اسم ایشون، به هرحال تاثیر گفتاروکلمات رو برمولکولهای آب ازمایش ونتایجی رو ذکرکرده بود که فکرمیکنم صددرصد شمادرجریان این مطلب هستید برای همین دیگه توضیح بیشتری نمیدم به نظرشما ایانتایجی که ایشون ازازمایشات خود استخراج کرده میتونه درست باشه یا اینکه باید درازمایش روش ونتیجه گیری اون شک وتامل نمود ؟
  سپاسگزارم

  1. استاد

   با سلام دوست من تمامی این آزمایشات غلط و نادرست و گمراه کننده است.معیار وقتی تغییر شکل ملکول باشد کاملا از نظر علمی خنده دار و مضحکه مثلا میتوانید انتظار داشته باشید که گرافیت که کربن است با گفتن ذکر به الماس که آنهم کربن است تبدیل بشه.شاد باشید

 45. حنانه

  استاد.سلام.الان تشنه آموختن مطلب در رابطه با ضمیر ناخودآگاه و ….شدم.میخام ابعاد وجودی خودم رو بیشتر بشناسم.لطفا چند کتاب خوب در این زمینه بهم معرفی می فرمایید؟

  1. استاد

   با سلام.ضمیر ناخودآگاه بییشتر یک وجه از مجوه انسانیه نه قدرتی خارق العاده.من کتاب خوبی در این زمینه ندیدم اگر خواستید میتونید تماس بگیرید یا به مقالات سایت مراجعه بفرمایید.

 46. مریم

  با عرض سلام و خسته نباشید
  استاد میخواستم بدونم عرفان حلقه ها صحت دارد؟
  و با توجه به اینکه در این عرفان با اتصال می توان موکل را دور کرد و طلسمها را باطل کرد حقیقت دارد؟
  ممنون از توجه شما

  1. استاد

   با سلام واقعا اگر میخواهید بدانید باید عرض کنم یک مشت بیکار روانی و دزد آمده اند و یک مشت مزخرف سرهم بندی کردند که از ریشه مسخره و مضحکه حتی یک سر سوزن موافق عرفان نیست. اما خب دزدی خوبیه..موکل در جهان فقط ۵ تاست.طلسم و غیره هم در قاره آُسیا نداریم که قبلا استدلال کردم. شاد باشید

 47. hamid

  سلام استاد
  احتراما اگر امکان دارد به سوالات بنده هم نظری کنید و اگر حوصله داشتبد لطفا جواب دهید ممنووونم
  ۱٫روح کسانی که دچار نقص عضو مادر زادی (مثلا کسانی که کلا پا ندارند…)یا کسانی که در جبهه نبرد حق علیه باطل دچار قطع عضو شده باشند (مثلا دست مبارک را از دست داده باشند…)با انسان های عادی فرقی دارد یا نه…؟؟؟
  ۲٫ایا فرشتگان توان خندیدن یا گریه کردن دارند ؟؟
  ممنون و متشکر

  1. استاد

   با سلام.روح انسانی متاثر از افعالی است که بر او عارض میشود.اما تا زمانی که انسانی،انسان نامیده میشود روح او هم سنخیت انسانی دارد .اما حدودش متفاوت است. ۲:اگر اسلام درست باشد و فرشته ای وجود داشته باشد یا اسناد شهودیی دال بر آن پیدا شود،بر اساس بخشی از احادیث داریم که فرشتگان خصلتهای بشری ندارند .نه غذا میخورند. نه میخوابند. نه عشق میورزند و نه توالد و تناسل دارند و نه خصلتهای دیگر انسانی مثلا خندیدن و غیره.

 48. زینب

  سلام خیلی ممنون از پاسختون

  حالا میخوام معنی واقعی صداقت را بپرسم
  فرضا در یک محیط کار من تعهد دارم که در آن ساعت کاری آنجا کار کنم چون برای آن دارم حقوق میگیرم اما حتی اگر کار نباشد من بایستی بیکار تا آخر ساعت بمانم ؟ خوب این باعث تضعیف روحیه شخص میشه
  بعضیها هستن که بجای اینکه مرخصی بگیرن راههای دیگر پیدا میکنند و از شرکت جهت کارهای شخصی خارج میشند خوب این هم ناصداقتی محسوب میشه پس اینها هم بایستی دچار گرفتاری شوند ؟

  1. استاد

   با سلام. ببینید دروغگویی تفاوت داره با اینکه انسان کاری برای انجام دادن نداشته باشه.شما باید سر ساعت مشغول کار بشید.و کار روزانهء شما کار متعارفی است که به شما ارجاع داده میشود.در اصل کارکنان حالت نگهبانانی را دارند که زمانی که کار به آنها ارجاع شد باید انجام بدهند. و شما باید تا زمان خاص قرار داد خود سر کار باشید.مرخصی ساهتی و غیره هم روال خودش را دارد. اما شما میتونید د ر زمانی که بیکار هستید و کاری به شما ارجاع نشده،کارهایی که تمایل دارید را انجام بدید مثلا مطالعه کنید یا غیره.در ضمن خود کسی که شمارا استخدام کرده هم باید حقوق و مزایایی در شان شما و کار شما به شما پرداخت کند. که او هم اگر کوتاهی کند و امنیت شغلی برای شما ایجاد نکند یا محیط کاری مناسب ی برای شما ایجاد نکند مسئول است. چون من به عینه مصداق خارجی کار شما را نمیدانم،نمیتونم در مورد شما قضاوت دقیق کنم. ممنونم .شاد باشید

 49. رحمان

  سلام.میخواستم بدونم با تمامی این بحثها بلاخره شرف الشمی واقعیت داره و اصلا چه روزیه ۱۹ فروردین یا ۴ اردیبهشت تا ۱۷ اردیبهشت بالاخره چه روزی؟لطفا جواب قطعی به ایمیلم ارسال کنید باتشکر

  1. استاد

   سلام.دوست عزیز. من نه به کسی ایمیل میزنم نه پاسخ اس ام اس کسی رو میدهم. اگر شما مقالات آسترولوژی رو بخونید متوجه میشید.شاد باشید

 50. زینب

  سلام خیلی ممنون از پاسختون

  متشکرم از جواب صریح و سریعتون
  حتما شنیدید که در ادارات اینجوری باب شده که فرضا کارمند میاد کارت ورود و خروج میزنه در این بین خدا میدونه کجا هست حالا برای خارج شدن از شرکت بایستی برگه ارایه بده خوب یا باید مرخصی رد کنه که براش به صرفه نیست پس میاد برگه ماموریت میده حالا امضاش رو از فرد جانشین رییس میگیره که در پیش رییس نمود پیدا نکنه که نیست
  حالا این یه نوع دروغه از نظر من اما ازطرفی چون رکود وجود داره کار آنچنانی وجود نداره که رییس بخواد ارجاع بده . پس در زمان بیکاری این اشخاص دارن کاری که دوست دارن میکنن که همون کار شخصیشونه حالا با هر ترفندی. ؟؟؟؟؟
  احساس میکنم که وقتی این مسایل برام حل بشه خیلی سریعتر و راحتتر میتونم راه زندگیم را پیدا کنم بهر حال از یه مشغولیت فکری در میام
  سپاس

  1. استاد

   سلام.خواهش میکنم.شاد باشید

 51. masoud

  با سلام و ارادت
  از اینکه نظرات شما برای اینجانب به صورت شاخصی برای صحت آسترولوزی در آمده متشکرم
  اگه ممکنه در خصوص تشکیل کلاس و یا کنفرانس و …. اطلاع رسانی هم انجام بدین کمال تشکر را دارم

  1. استاد

   با سلام.دوست گرامی هیچ کسی در دنیا شاخص نیست الا اینکه معیار عقلانیت باشد.کلاسهای من خصوصی است و کنفرانسهای من معمولا بصورت سخنرانی در انجمنهای خاصی است که رسما از من دعوت بعمل میآورند .اگر موضوع عمومی داشتم حتما شاد باشید

 52. masoud

  با سلام مجدد
  آیا ابزار برای اندازه گیری میزان اثر بخشی و قدرت شمس وجود داره؟
  اگه ممکنه در مورد ارتباط آسترولوزی با چاکراهای بدن و تغییر هاله افراد در شرف الشمس هم توضیح بدین

  1. استاد

   با سلام.دوباره آسترولوژی را کاملا از فولدر ها بخوانید.شاد باشید

 53. محمد راما

  سلام استاد
  امیدوارم شاد باشید. تقریبا تمام نرم افزارهای تازه شناسی شرف شمس را ۵ صبح ۱۴ فروزدین محاسبه میکنند. در حالی که شما فرمودید ۲۰ اردیبهشت. من میخواستم اگر ممکن هست بفرمایید کدام درست است چون من نمیخواهم این روز را از دست بدم.
  ممنون از لطفتان. شاد باشید

  1. استاد

   با سلام به هر دو سبک ایرانی و هندی نوشتم کدام درست است.اگر وقت بگذارید و مطالب را سرسری نخوانید متوجه خواهید شد.

 54. سحر

  سلام استاد
  چه زمانی طالع و زایچه رسول الله را در سایت قرار میدهین؟

  1. استاد

   با سلام.زمانی که بررسی چارتهای مختلف را انجام دادم چارت ایشان را هم در سایت قرار میدهم. ممنونم و شاد باشید

 55. آذین

  سلام استاد.
  من امسال ( ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ ) یک سنگ شرف الشمس سفارش دادم در تهران به کسی که شاگرد آقای مجتهدی است و طبق شنیده ها این آقا برای نوشتن شرف الشمس ساعت را در نظر میگیرد و ……
  حالا با توجه به مطالب شما در مورد اعتبار نداشتن شرف الشمس امسال چند سوال برایم پیش آمده که ممنون میشوم اگر جواب دهید.
  ۱- آیا نگه داشتن این سنگ شرف الشمس اشتباه است با توجه به تاثیر معکوسی که عنوان کردید دارد؟
  ۲- آیا امکانش هست نوشته های همین سنگ را در دو سال دیگر باز نویسی کنند ( مثلا دوباره روی همین نوشته ها را بنویسند)؟
  ۳- چرا بعضی از آقایان با توجه به قمر در عقرب بودن باز هم شرف الشمس را نوشته و به مردم میدهند؟

  1. استاد

   با سلام. دوست گرامی ازدید بنده اگر شرف شمسی که آقایان زحمت نگاشتنش را میکشند خاصیتی داشت،طبعا سفارش قبول نمیکردند و نیازی هم به پول شما نداشتند.در ضمن عرض کردم استاد عامل قاره آسیا فقط یک نفر هست و بنده نه آقای مجتهدی نه آقایان دیگر را دارای این قدرتهای روحی نمیدانم. برای اینکه حقیقتا استدلال شهودیی از ایشان ندیدم.اما شرط قرار گیری موکل بر روی هر طلسمی این است که وقتی عزایم خوانده میشود و به موکل امر میشود طلسم را به اندازهء ۳ ارج یا شبر ( واحد طول قدیمی است)طلسم مورد نظر از زمین بلند میشود و در هوا معلق میماند.بالاخره اگر یک طلسمی خاصیت غریبه دارد،این خاصیت ماورائی باید قابل روئیت باشد یا خیر؟حتی در مورد دور کردن اشباح هم همین کار باید انجام شود. که بعد از خواندن عزایم،کاسهء آب به فرمان معزم و توسط مواکیل،خود بخودپرتاب شده و بر میگردد. دوست گرامی اگر مشاهدهء اثر مادی در طلسم دیدن نشود ،اساسا یک آَغال بیشتر نیست.لااقل از نظر طلسمی . بنده تمام دعانویسان،طلسم نویسان،شرف شمس نویسان را یک مشت دزد میدانم که بعلت بی مصرف بودن و بعلت اینکه هیچ هنری جز مفت خوری ندارند،افراد ساده دلی مثل شمارا فریب میدهند و شما تصور میکنید که یک تکه سنگ که رویش اشکال بی معنی نوشته شده میتواند سرنوشت شما را تغییر بدهد. مگر اینکه استدلال مورد نظر را که در بالا ذکر شد با چشم خودتان ببینید. اگر چنین قدرتی از طلسم ظاهر شد،چون در شرایط مورد نظر نوشته نشده خاصیت معکوس دارد!چون دلیل بر وجود تعیّین میپذیرد نه بر عدم! اول باید موکلی وجود داشته باشد بعد خاصیت معکوس به طلسم بدهد یا خیر؟؟؟ ! این نوشته ء شما و سنگ شما اگر چنین آزمایشی رویش انجام نشود با عرض معذرت یک آشغال است. و نویسندهء آن هم یک دزد! میخواهد مشهور به شاگرد آقای مجتهدی باشد یا اصلا خود ایشان! یا هرکسی دیگر فرقی نمیکند!معیار استدلال،روش استدلال است نه نامهایی که مردم خرافی مثل بادکنک بادشان کرده اند!اما اگر یک گدا توی کوچه دو امتحان مشهور را انجام داد،باور کنید استاده! به عمل کار بر آید نه به حرف!. جواب سوال ۲ باید عرض کنم در شرایط ۴۰۰ گانهء طلسمات این موضوع رد شده .البته اگر عزایم مورد نظر را بخوانید و صعود طلسم اتفاق بیفتد امر دیگری است.بلکه شرایط ۴۰۰ گانه برای این است که در شرف شمس،موکل بر طلسم قرار بگیرد و این خاصیت را ایجاد کند.شاید عده ای بگویند:آیا این دروغها چیه؟اساسا نوشتن یک مشت مزخرف که خاصیتی نداره!!! قبلا عرض کردم.اگر چنین اتفاقی رخ نداد،من هم میگویم این نوشته ها خاصیتی نداره.اما اگر …فرضا اگر ،یک کسی آمد و با یک نوشته هر چقدر پول و جواهر خواستید برای شما ظاهر کرد چی ؟؟فرض محال که محال نیست!!مطمئنا در آنصورت بدبین ترین آدمها هم معتقد میشوند.معیار ما هم همین استدلال است. ۳:در بالا عرض کنم چون استاد در قاره آسیا یک نفر بیشتر نیست و ایشان هم کاری برای کسی انجام نمیدهند،پس در کل قاره آسیا نه جادو وجود دارد،نه طلسم ،نه موکل نه علوم غریبه.مگر اینکه آقایان معتقد به این امر ،دو تا استدلال مورد نظر را در جایی به عینه مشاهده کنند که در صورت ادعای این موضوع بعلت اشتهار این امر بر کذب طبعا ادعای آنها قابل پذیرش نیست.امیدوارم این روشنگریها روح تازه ای به جامعهء خرافی ایرانی دمیده باشد و درک کرده باشد که اگر کسی قدرتی داشته باشد ،لازم نیست من را خوشبخت کنه!همینقدر که خودش را از خاکبرسری نجات بده و بجای شرف شمس فروشی و دعا نویسی و دزدی یک ذره شرف به او هدیه کنه،کافیه.شاد باشید

 56. sedigheh

  سلام :
  آیا شرف شمس هر سال با سال دیگه فرق میکنه ؟

  برای نجات از نحوست قمر در عقرب چه باید کرد ؟

  اگر کسی در شرایط قمر در عقرب به دنیا بیاد برای رفع بد اقبالی آن بی گناه چه کنیم ؟

  1. استاد

   با سلام. ۱:بله ۲: قمر در عقرب مربوط به آسترولوژی است که هرگز حقانیتش اثبات نشده بفرض صحت، اصلا قمر در عقرب نحس نیست. ما ۹ تا کوکب داریم هر کدام شرف و هبوط دارند یکی از اینها قمره که هبوطش در عقربه. باید کل جدول آسمان را نگاه کرد. ۳:کسی که در اینجا متولد شده هیچ اشکالی ندارد یک انسان کاملا معمولی است.شاد باشید

 57. یک محقق متافیزیک

  با عرض سلام خدمت جنابعالی و تشکر به جهت روشن نمودن بسیاری از مسائل برای عزیزان.
  لطفاً بفرمائید که
  ۱-آیا شما با استاد {ارسلان کشوری} آشنایی دارید یا خیر؟
  ۲-اگر آشنایی دارید لطفاً بفرمایید که ایشان را در چه سطحی می بینید؟
  ۳-آیا ایشان را ازنظر وارد بودن در علوم متافیزک(علوم غریبه) قابل می دانید یا خیر؟
  ۴-استاد کشوری در زمینه علوم غریبه کتاب های مختلفی تاَلیف نموده . آیا این کتب قابل استناد و اجرا میباشد؟

  1. استاد

   با سلام. آشناییتی با ایشان ندارم …… بعد اینکه تمام کسانی را که کتب در زمینه ء علوم غریبه نوشته اند را،بعلت اینکه تنها یک استاد عامل در قاره آسیا هست(و بقیه را نفی میکنم نه مدعای نفی…) پس تمام کتب را از حیث انتفاع،ساقط میدانم. ممنونم و شاد باشید

 58. باباطاهر

  سلام ، این وبلاگ را بطور اتفاقی برای دانستن مفهوم قمر در عقرب مشاهده کردم و نوشته هابنظرم دارای کشش آمد ولی به هر صورت از این دست مطالب سر در نمی آورم ولی سوالی برایم مطرح شد ، یک نگین شرف شمس از مادر بزرگم برایم یادگار است که نمی دانم به چه کار می آید و سالهاست از آن در یک قوطی نگهداری می کنم با خواندن مقاله فوق کنجکاو شدم بدانم آن ولقعا چیست و به چه کار می آید ولی از اصطلاحات بکار برده شده مانند خواندن عزایم و . . . به هیچ وجه سر در نمی آورم. می توانید مرا راهنمایی کنید که بدنبال پاسخ سوال باشم و یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا شما می توانید توضیح ساده تری ارائه فرمائید؟

  1. استاد

   با سلام. هیچ خاصیتی ندارد.اگر داشت فروشندهء آن آنرا نمیفروخت.شاد باشید

 59. امید

  سلام.من دانشجوی روانشناسی هستم میخوام ببینم رویای صادقه حقیقت داره یانه؟اگه نه پس چطور برام اتفاق افتاده.اگه آره پس مگر نگفتید فقط خدا ار آینده خبر دارد که در این صورت تکلیف اراده و اختیار چه میشود.نکته بعد مثل مارتین لوتر،اگه ستاره یا چیزی مارو مجبوور میکنه پس همه ما میریم بهشت چون هیچ چیز به اختیار ما نبوده دیگه!

  1. استاد

   با سلام.خواب کلا بعد از بیدار شدن بیش از ۹۵ درصدش از ذهن پاک میشه و خاطرات گذشته بطور تکه تکه ، تصوری خواب را به ذهن القاء میکند. رویای صادقه از شرایط نبوت است بشرط واقعیت داشتن نبوت .در ضمن گاهی برون فکنی یا مسائلی اینگونه ای را روئیای صادقه میدانیم که ندرتا و برای افراد کمی اتفاق میافتند. بهشت و جهنم ربطی به ستاره ها نداره .و شما مجبورید که اختیار داشته باشید.شادباشید

 60. صفای

  سلام .استاد ببخشید من بارها پیش امده که در حالت خواب وبیداری چیز های اتفاق افتاده ودیدم بعدا همان اتفاق بعد چند روز پیش آمده چون سریع بیدار میشدم ومرور میکرذم گاهی یاداشت میکردم بصورت واضح به یاد دارم .میدونید که قضیه بیماری بنده را مثلا چند وقت پیش که که از پیش روانپزشک برگشتم ودرر آن زمان دارها را هم منظم مصرف میکردم .در حالت خواب وبیداری همان کسی که به عنوان الوهیم بهم معرفی شده بود به نام الله که فرد قد کوتاه وسبزه ای بود مثل کودک سه چهار ساله ازنظر قد واینها وبهم گفت بیماری تو جنون آنقدر دیدن این واقع در ان حالت طبیعی بود که اگر بیدار نمیشدم اشتباها مثل گذشته فکر میکردم دیدار واقعی بوده .من که میدونم یک مشکلی هست و دارم این مشکل اما این مشکل میتونه از طرف موجودات مختار دیگه باشه را نمیدونم ؟؟ممنونم

  1. استاد

   با سلام. عزیزم تمام اینها بر اساس همان توهمات مقالات اولوهیمی است.تمام اینها خیالات فاسد است که مطمئنا نه از عقله و نه حتی از موجودی بنام شیطان و جن و دیو.شاد باشید

 61. صفا

  با سلام .ممنونم حضرت استاد از روشنگریتان.بله زمانی آنقدر در این مقالات ذوب شده بودم که الان به باورهای انزمانم میخندم .ممنونم که فرمودید از عقل نیست !!!در آنزمان تفکر اشتباهم باعث شده بود عقلانی ببینم و یا به نوعی تاثیر موجودات دیگر .خب اینم تفکران اسکیزوتایپالی الان بیشتر نشانه ها را میدانم .راسیتش کسی من نمیتونه گول بزنه بطور مستقیم من گول تفکرات خودم میخوردم!! این را بر اساس انچه که در این سی ویکی دوسال تجربه کردم میگویم .خب دلیل من این بود چون من در خواب در سالهای کودکی اتفاقی برام پیش آمده (حالا توهمو …)مثلا آقای که مقالات و..الوهیم نوشته همچین تجربه ای داشته با تفکرات در عالم خیال اینها را با هم مطابقت میدادم وچه شبهای تا صبح به این ها فکر میکردم وعجب دنیای در عالم تخیل ساخته بودم وغافل از اینکه کسی که همچی تجربه ها وتوهماتی داشته شاید اونم از بیماری شبیه من رنج میبره چون گاهی نشانه های مشابهی دارند بعضی بیماریها که من نمیخاستم این جنبه را در نظر بگیرم چون عالم تخیل لذت بخش تر بود(همون تبلیغ تلوزیون مامان بستنیش خوشمزه تره) .درود بر شما که همیشه نجاتم میدی از تفکرات اشتباه .ممنونم

  1. استاد

   با سلام. ممنونم دوست عزیز. امیدوارم همیشه شاد باشید

 62. ملوک

  سلام ایا در سال ۹۲ شرف شمس داریم؟

  1. استاد

   با سلام. خیر شرف شمس امسال به مراتب خراب تر از سالهای قبله اصلا سال ۹۲ خورشید شرافتی نداره بعلت مقابله خورشید با شرف زحل در لحظه شرف شمس

 63. کهزاد رستمی نژاد

  سلام و درود استاد و سال نوی شما هم بسیار خجسته باشه-شرف خودمونو فراموش کردیم در این جامعه و چسبیدیم به موهوماتی به نام شرف شمس!!! که طبق فرمایش شما بیشتر نحسه تا شرف! اونم امسال که در لحظه ی به اصطلاح شرف شمس مقابله خورشید با شرف زحله!

  تشکر از روشنگریهاتون استاد

  1. استاد

   سلام دوست عزیز. باید عرض کنم تازه اینها خوبه . اگر کامنت یک مشت بچه کم سن و سال که بدون هیچ اطلاعی حرفهای قلمبه و سلمبه میزنند را تایید میکردم که این سایت بجای عرفان میشد ” کودکان زیر آفتاب” یا مهد کودک علوم غریبه. بهر حال …. ممنونم امیدوارم شاد باشید. من هیچ اصراری ندارم اینها خوشبخت بشن اما جالب اینه که اینها که خودشون بیچاره افکار خودشون هستند به زور میخواهند با الفاظ کودکانه خرافات ذهنیشون رو تزریق کنند به عالم عقلانیت .

 64. حسن

  سلام.استاد در جای آمده تقسیم بر ۷ کنیم ستاره بدست میاد و در جایی گفته شده تقسیم بر۱۲ کنیم.بالاخره کدومش درسته.سعدی و نحسی براساس کدومش بایستی در نظر گرفت؟

  1. استاد

   با سلام. تمامش دروغه ستاره تو آسمونه نه در عدد خندع دار جفری… اما تقسی م بر ۷ ، عدد ۷ کوکب بدست میآید و کوکب شما معلوم میشه و تقسیم بر ۱۲ برج شما بدست میآید و کوکب صاحب آن میشود ستاره شما. گفتم همه اینها چرند و دروغه. شاد باشید

 65. جبرئیل

  سلام براستادگرامی، باتوجه به مطالبی که دراین بخش مطالعه کردم وسوالات شاگردان وعلاقه مندان به این علوم وجوابیه هایی که شما به آنها داده ایدبه این نتیجه میرسیم که این علوم علاوه برگسترش دربین عوام و سود جویی هایی که ازاین موضوع می شود، نه تنها گره ای از مشکلات این مرزو بوم باز نمیشود بلکه روز بروز به تحجر وعقب ماندگی فکری عمومی دامن زده میشودودرسطوح بسیار پایین علمی با آزمایشات بسیار ساده وکودکانه سر مردم گرم ودلخوش میشودودیگر اینکه دراین جامعه که ماهم بخشی از اون بشمار می آییم بادیدن این مسائل وعقب ماندگی ها وخرافه پرستی ها ،فقط افسوس خورده ونگران آینده مردممان ویا بشریت بااین کج راهه پیش رو باشیم.
  استادعزیز به نظر شما مسئولیت انسانهای فرهیخته ودانایی چون شما دربرابر این کج فکری ها وگمراهی های عمومی ومهمتراز همه دیدن سوءاستفاده های افراد شیاد از این خلع فکری و دانایی چه میتواند باشد.به این میماند که من توانی در دفاع وقدرتی درجامعه دارم ولی بادیدن یک حق کشی وناحقی ویاضرب وشتم فردی بی دفاع ویا اصلا یک نفر دیوانه که از ادراک پائینی هم برخوردار است ،بگویم حقش است برود واز خودش دفاع کند وبه ظالم هم حق بدهیم چون دارای قدرت است واینگونه چشم بر حقیقت ببندیم وخودمان را به زحمت نیاندازیم واز صحنه خودمان را دورکنیم .
  استاد اوسعی امیدوارم با توجه به درک بالای شما واشرافتان به مسائل مختلف ونقاط ضعف
  وقوت فکری واعتقادی جامعه راهی روبرای ارتقاء فکری وعقلی عموم ویااصلاح وساختن درست آن،عاجلا پیشنهاد بدهیدتا هرچه سریعتر جلوی اینهمه سردرگمی ها گرفته شده ودست شیادان هم با قدرت تمام ازدامن این ملت بریده شود.
  حالاباایجاد کلاسهای مختلف روشنگری بصورت عموم-تربیت شاگردان بیشتر وملزم کردن اونهاتاپایان عمر نسبت به روشنگری در جامعه-بابرگزاری همایش های علمی در شهر ها واستانها مختلف -با گذاشتن کلاسهای آموزشی در صدا وسیماوجرایدمهم کشورو یاشبکه های اجتماعی ویا خصوصی -ویا هرراهی که بتوان به این مطلوب رسید اقدامی عاجل بفرمائید تا به این صورت هم تشنگان واقعی این علوم از دریای بیکران دانسته های شما بهره مند شوند هم عموم مردم از یک سطح فکری ونگرش عمومی برخوردار شوند هم دست شیادان بسته شودتابدانندکسی هست که میتواند دستشان رابخواند ودرمقابلشان قدعلم میکندوبا نادانیشان به مبارزه برخواسته وهم رسالت استادی ورساندن حقیقت به سایر انسانها را به انجام رسانده اید، خدابه شما سالهای سال طول عمر باعزت بدهد ولی بایدبرای بعد ازخودتان جانشینانی داشته باشید وادامه دهندگان راه.امیدوارم در راه گسترش تفکر خداییتان همیشه موفق باشید وسربلند.